Header Ads

Header ADS

สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ จัดโครงการ โค้ชจิตอาสา “Fempower โค้ชนี้เพื่อเธอ” เสริมพลังผู้หญิง ก้าวข้ามวิกฤตโควิด


สมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ จัดโครงการ โค้ชจิตอาสา

“Fempower โค้ชนี้เพื่อเธอ” เสริมพลังผู้หญิง ก้าวข้ามวิกฤตโควิด


เพราะผู้หญิง คือ อีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม!

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางสมาคมสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพ (ICF Bangkok Charter Chapter) จัดโครงการโค้ชจิตอาสาโดยเป็นการรวมพลังของโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการโค้ชจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation/ICF) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนพลังผู้หญิงในสังคมให้ก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายจากผลกระทบที่ได้รับจากวิกฤตโควิด-19

คุณยอด ประธาน ICF กล่าวว่า  “มีสุภาพสตรีจำนวนมากที่ต้องรับภาระรับผิดชอบหลายเรื่อง คือเช่นทั้งงานนอกบ้านและในบ้าน ต้องใช้ความเข้มแข็ง อดทนและเสียสละอย่างมากและยิ่งช่วงเวลาเช่นนี้ จึงอาจทำให้ไม่มีเวลาหันมาดูแลตัวเอง”   

ทาง ICF Bangkok มีพันธะที่จะทำให้การโค้ชเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนคนในสังคมให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ จึงมีการรวบรวมกลุ่มโค้ชมืออาชีพของ ICF ออกทำหน้าที่ให้บริการกลุ่ม working women นี้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ICF Bangkok ยังหวังว่าการอาสาทำหน้าที่ของโค้ชอาชีพในครั้งนี้ จะจุดประกายให้คนในสังคม องค์กรต่างๆ หันมาช่วยกันดูแลปรับเปลี่ยนในหลายๆ เรื่อง เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างพลังให้สุภาพสตรี

คุณหงส์หยก (Social Impact Director) ประธานกรรมการบริหารโครงการ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจว่า เธอได้เห็นผู้หญิงบางคนต้องต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเอง มาเป็นทั้งผู้หญิงทำงาน คุณแม่ และคุณครู เพราะลูกต้องเรียน ออนไลน์อยู่ที่บ้าน” เป็นสาเหตุทำให้ “เธอ” หมดพลัง หมดกำลังใจจนไม่สามารถมองเห็นศักยภาพที่เคยมีอยู่ในตัวเองเราอยากให้ผู้หญิงกลับมาเข้มแข็ และสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้”

ด้าน ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข รองประธานสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ และที่ปรึกษาโครงการครั้งนี้ กล่าวว่าเราจัดโครงการนี้ขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนให้โค้ช ICF นำทักษะการโค้ชชิ่งที่เป็นไปหลักที่กำหนดโดย ICF มาช่วยเหลือสังคม เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับการโค้ชจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มองเห็นศักยภาพของตนเอง มีพลังใจ ที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า วางแผนและลงมือทำได้ตามที่ตั้งใจ” และนอกจากจะได้ส่งมอบประสบการณ์การโค้ชจากโค้ช ICF แล้วยังทำให้สังคมเข้าใจคำว่าโค้ชชิ่งและโค้ชได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย”

คุณรมิดา Marketing Director ของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า“FEMPOWER โค้ชนี้เพื่อเธอ” เพื่อช่วยเหลือและเสริมพลังผู้หญิงในสังคม ได้รับการสนับสนุน โดย โค้ชมืออาชีพ ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ หรือ ICF มาเป็นโค้ชให้ในโครงการนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564 นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมในยุควิกฤตแล้ว ยังเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ วันสตรีสากล, วันแม่สากล และวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับการตอบรับดี มองว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ทาง ICF Bangkok Charter Chapter ทำต่อเนื่องได้ทุกปีอีกด้วย

 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊ค : ICFCoachBangkokChapter

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.