Header Ads

Header ADS

"ซีพีเอฟ" หนึ่งเดียวในกลุ่มบริษัทอาหารของไทย ติดโผ Forbes Global 2000

 

"ซีพีเอฟ" หนึ่งเดียวในกลุ่มบริษัทอาหารของไทย ติดโผ Forbes Global 2000 
   
ซีพีเอฟ เป็นบริษัทกลุ่มอาหารในตลาดหลักทรัพย์ไทยรายเดียว ที่ติดอันดับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประจำปี 2564 จากการสำรวจของนิตยสารฟอร์บส์ หรือ The Forbes Global 2000 สะท้อนความสำเร็จในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก

รายงานข่าวจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย ที่ติดอันดับบริษัทมหาชนใหญ่ที่สุดในโลก 2,000 บริษัท ประจำปี 2564 ของนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes 2021 Global 2000 The World’s Largest Public Companies) ในอันดับที่ 859  ด้วยยอดขาย 1.88 หมื่นล้านดอลลาร์  กำไร 812.3 ล้านดอลลาร์  สินทรัพย์ 2.54 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีมูลค่าตลาดที่ 7.9 พันล้านดอลลาร์ จากการที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญ กับมาตรการป้องกันโควิด-19 และสร้างความต่อเนื่องในการผลิต ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้บริษัทมีผลดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นิตยสารฟอร์บส์ ยังระบุว่า ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทั่วโลก ในปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของหลายบริษัททั่วโลก แต่การจัดอันดับ The Forbes Global 2000 พบว่าซีพีเอฟ มียอดขาย กำไร และสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ The Forbes Global 2000 เป็นการจัดอันดับบริษัทที่มีความโดดเด่น โดยประเมินค่าเฉลี่ยหลากหลายด้าน ได้แก่ ยอดขาย กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด ให้สอดคล้องกับขนาดของบริษัท โดยการจัดอันดับนี้ครอบคลุมถึง 63 ประเทศทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.