Header Ads

Header ADS

อาเซียนเร่งทำขอบเขต FTA กับแคนาดา เตรียมชงรัฐมนตรีประกาศเปิดเจรจาก.ย.นี้

img

อาเซียนเดินหน้าจัดทำขอบเขตการเจรจาทำ FTA กับแคนาดา ตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนส.ค. ก่อนเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา พิจารณาสั่งเปิดการเจรจาในเดือนก.ย.นี้ เผยไทยได้ประโยชน์เพียบ ทั้งการเปิดตลาดสินค้าเกษตร ขยายภาคบริการสำคัญ อย่างร้านอาหารและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมดึงลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
         
นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 14 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเร่งหาข้อสรุปขอบเขตสาระที่อาจครอบคลุมในการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ของทั้งสองฝ่าย ก่อนเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ในเดือนก.ย.2564 เพื่อพิจารณาเปิดการเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเด็นด้านเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน (ASEAN Priority Economic Deliverable) ในปี 2564
         
“การประชุมครั้งนี้ อาเซียนและแคนาดาใกล้ได้ข้อสรุปในเรื่องประเด็นที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา แล้ว โดยคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนส.ค.2564 เพื่อที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและแคนาดาจะสามารถประกาศเปิดการเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ในเดือนก.ย.2564”

ทั้งนี้ ในส่วนการเตรียมการของไทย กรมฯ ได้มอบให้สถาบันวิจัยภายนอกศึกษาประโยชน์และผลกระทบในการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา รวมถึงได้จัดประชุมหารือรับฟังความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนก.ย.2563-มิ.ย.2564 พร้อมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Live ของกรมฯ เพื่อเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าร่วมและสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยแล้ว

โดยผลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็น พบว่า ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการจัดทำ FTA ดังกล่าว จะเป็นโอกาสผลักดันให้แคนาดาลดเลิกภาษีศุลกากร ซึ่งจะช่วยสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าศักยภาพของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และสินค้าที่เป็นวัตถุดิบขั้นต้น และแคนาดายังเป็นประตูบานสำคัญในการเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือ เนื่องจากมีความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ และเม็กซิโก รวมทั้งจะเป็นประโยชน์กับสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร ผู้ประกอบอาชีพพ่อครัวและแม่ครัว บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในขณะที่ด้านการลงทุน ความตกลงนี้จะช่วยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทย เช่น พลังงาน ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นสาขาที่แคนาดามีความเชี่ยวชาญ
         
อย่างไรก็ตาม ไทยต้องใช้ความรอบคอบในการเจรจา โดยเฉพาะประเด็นที่ไทยอาจมีความอ่อนไหว โดยคำนึงถึงความพร้อมและประโยชน์ภาพรวมของประเทศ ซึ่งจะต้องพิจารณาระยะเวลาปรับตัว และการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยกรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไทยสามารถจับมือกับอาเซียนและแคนาดาร่วมประกาศเปิดการเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ได้ทันตามกำหนดการในเดือนก.ย.2564
         
สำหรับการค้าระหว่างไทยกับแคนาดา ช่วง 6 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 1,333.48 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปแคนาดามูลค่า 902.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.7% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 431.03 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.8% สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.