Header Ads

Header ADS

วิศวะมหิดล ยกระดับมืออาชีพ-ผู้ประกอบการ เปิดหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรม 3in 1: ไฟฟ้า-พลังงาน-การเงิน” สมัครวันนี้ - 18 ก.ย. 64


วิศวะมหิดล ยกระดับมืออาชีพ-ผู้ประกอบการ ปิดหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรม 3in 1: ไฟฟ้า-พลังงาน-การเงิน” สมัครวันนี้ - 18 ก.ย. 64

            โลกวันนี้และอนาคตเป็นสิ่งท้าทายและโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับผู้มีวิสัยทัศน์และทักษะสู่ความสำเร็จ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 3 in 1 : ไฟฟ้า-พลังงาน-การเงิน รุ่นที่ 20 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 ก.ย. 64 หลักสูตร 22 วัน 132 ชม. เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 18 ก.ย. 64 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นให้คนทำงาน - ผู้ประกอบการ มีความรอบรู้ในเนื้อหาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ เสริมสร้างความสามารถ ตลอดจนสามารถคิดค้นต่อยอดนวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพสร้างความสำเร็จในอาชีพและองค์กรได้

  รศ.ดร.ศุภชัย ไพบูลย์ ประธานโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MINI-ENG) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัยแก่หน่วยงานและบุคลากรทั่วไป และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนไทยและผู้ประกอบการทั้ Upskill – Reskill-New Skill เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรม 3 in 1 : ไฟฟ้า-พลังงาน-การเงิน รุ่นที่ 20 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 ก.ย. 64 เหมาะกับผู้รับเหมา นักก่อสร้าง วิศวกร คนทำงาน เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการและนักลงทุน ที่สนใจช่องทางการลงทุนในตลาดการเงินและตลาดหุ้นในยุคดิจิทัลดิสรัพชั่น เข้าใจแนวคิดในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติและควบคุมงานระบบวิศวกรรมในวิถีใหม่ Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากงานวิศวกรรม พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะงานระบบวิศวกรรมนั้นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความแข็งของวัสดุ งานโครงสร้าง งานฐานราก ระบบจ่ายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า การสื่อสารข้อมูล ตลอดจนมีความรู้ในการลงทุนในหุ้นตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทก่อสร้าง และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเสริมธุรกิจหลักให้เติบโจและสามารถมองแนวโน้มของกิจการได้อีกด้วย

องค์ความรู้รอบด้านในหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม วิศวกรรม 3 in 1 : ไฟฟ้า-พลังงาน-การเงิน จะช่วยยกระดับคนไทยให้พร้อมก้าวสู่วิถี Next Normal อาทิ ความรู้ทางวิศวกรรม เช่น หน่วยทางวิศวกรรม, ความแข็งแรงของวัสดุ, ความรู้ทางไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, การใช้ Work Sheet ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น เทคนิคไฟฟ้า,เครื่องจักรกลไฟฟ้า, การหาขนาดสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า, การควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, การใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานวิศวกรรมและการต่อเติมอาคาร เช่น Quantity Surveyor (QS), Construction Management (CM), การต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร, การจัดสวน, การจัดการพลังงานและ ความรู้ด้านวิศวกรรมการเงิน เช่น การวิเคราะห์เทคนิค, การมองพื้นฐานและการเติบโตของกิจการ, การเงินคริปโต เป็นต้น

            ผู้สนใจหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 3 in 1 : ไฟฟ้า-พลังงาน-การเงิน รุ่นที่ 20 สมัครได้ที่ลิ้งค์ http://shorturl.at/cBCOV หรือ E-mail :Mini.eng_training@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณแอล โทร. 02-889-2138 ,064-996-4964 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.