Header Ads

Header ADS

มอบชุดตรวจ ATK และ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

 มอบชุดตรวจ ATK และ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

นางสาวนงลักษณ์ งามโรจน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ตัวแทนจากโครงการ ช่อง8 รวมใจสู้ภัยโควิด-19” พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว นางสาววราภรณ์ แสนสุข และ นางสาวชัญญ่า ภากรพัฒน์จากรายการ “คุยข่าวเย็น ช่อง 8 ส่งมอบชุดตรวจATK จำนวน 1000 ชุด และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง นำไปใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต ใช้งานได้กับผู้ป่วยโควิด-19ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ โดยมี ผศ.นพ. สุรวุฒิ ลีฬหะกร ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล  และคณะพยาบาล เข้ารับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ไปเมื่อวันก่อน 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.