Header Ads

Header ADS

ข้อมูลแบบเป็นหนึ่งเดียว คือการขับเคลื่อนโรงงานแห่งอนาคต

 

ข้อมูลแบบเป็นหนึ่งเดียว คือการขับเคลื่อนโรงงานแห่งอนาคต 


โดย อเลสซานโดร ชิเมรา ผู้อำนวยการฝ่ายการวางกลยุทธ์ด้านระบบดิจิทัล บริษัท TIBCO 

 

ตลอดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก ครั้งที่สอง และส่วนที่ดีของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม พื้นที่ปฏิบัติการของโรงงานเป็นจุดที่มีความท้าทายเกิดขึ้นมากมาย อเลสซานโดร ชิเมรา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ด้านระบบดิจิทัลของ TIBCO ระบุว่า ในขณะที่เราก้าวไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ด้วย AI นั้น ความต้องการในปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบบูรณาการและเชื่อมต่อนั้ ก็ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อน 

 

ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก (การใช้เครื่องจักรครั้งที่สอง (การผลิตจำนวนมากและส่วนที่ดีของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม (ดิจิทัลพื้นที่ปฏิบัติการโรงงานเป็นจุดที่มีความท้าทายเกิดขึ้นมากมาย 

 

ผู้จัดการโรงงานมักจะกังวลเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพการผลิต การขนส่งในการปฏิบัติงาน และนวัตกรรมและการพัฒนาพื้นที่ทำงานทางกายภาพ โดยนอกจากตำแหน่งของเครื่องทำน้ำเย็น อุปกรณ์ชงชากาแฟ และวิธีการสร้างพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการกินแซนวิชในช่วงพักกลางวันแล้ว โรงงานในสมัยก่อนยังมีรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานสำหรับช่วงศตวรรษที่ผ่านมาหรือมากกว่า 

 

สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่เรายังคงขับเคลื่อนโรงงานวิศวกรรมและไซต์ 'การผลิตของโรงงานที่มีกลุ่ม 3.0 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมดิจิทัล ตอนนี้เราจะเริ่มคิดถึงยุ 4.0 ที่อุตสาหกรรมได้เปิดรับแนวทางการทำธุรกิจที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลางมากขึ้นด้วย 

 

การผลิตจำเป็นต้องมีมุมมองการดำเนินงานแบบ 360 องศา 

เพื่อให้ยุคใหม่ของการผลิตสมัยใหม่ประสบความสำเร็จทางออนไลน์ องค์กรจะต้องเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกระบวนการ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ Internet of Things ทางอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things - IIoTอย่างชาญฉลาด ชาและกาแฟยังมีความจำเป็น แต่ตอนนี้ธุรกิจจำเป็นต้องคิดว่าจะรวมข้อมูลอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น กระบวนการรวมข้อมูลนี้มีความจำเป็นเนื่องจากโรงงานผลิตมักจะสร้างแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันหลากหลายประเภทตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่มาในรูปแบบที่แตกต่างกันและขาดการเชื่อมต่อ ซึ่งจะไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบครบวงจรได้ เมื่อข้อมูลถูกรวมเป็นหนึ่งและมีการจัดการที่ดีแล้ว องค์กรจะสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างมั่นใจเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงการดำเนินงาน และเพิ่มผลกำไรได้นั่นเอง 

 

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว กลไกที่มีบทบาทในโรงงานสมัยใหม่ที่ใช้ดิจิทัลนำนี้คืออะไรเราควรคิดอย่างไรในมุมมองแบบทั่วไปแม้ในการผลิตจะเห็นการค่อยๆ นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้งานคนงานทุกคนจะยังคงต้องเข้าไปทำงานที่โรงงานในขณะที่ยุคใหม่แห่งการใช้งานหุ่นยนต์ได้ก้าวเข้ามาหรือไม่ และลองคิดดูว่า เราจำเป็นต้องสวมชุดเอี๊ยมและรองเท้าบู๊ตหัวเหล็กตั้งแต่แรกหรือไม่? 

 

สิ่งที่เราต้องคิดคือเราจะก้าวไปสู่การทำงานในรูปแบบที่แตกต่างได้อย่างไร พนักงานโรงงานเคยกรอกแผ่นปฏิบัติงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดำเนินการ สิ่งบกพร่องที่พบเจอ การเสร็จสิ้นการตรวจสอบ และอื่นๆ โรงงานทั่วไปในอุตสาหกรรมใดๆ อาจเห็นแผ่นงานการผลิตเหล่านี้หลายร้อยแผ่นในแต่ละวัน บางแผ่นถูกกรอกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่หลายแห่งยังคงส่งเป็นกระดาษ นอกเหนือจากความล่าช้าที่เกิดจากการกรอกข้อมูลแล้ว แม้แต่แผ่นปฏิบัติงานที่กรอกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำให้เกิดความต่างของเวลาที่ช้ากว่า 

 

นี่ไม่ใช่เครื่องจักรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ที่สามารถเชื่อมต่อกัน แต่มันควรเป็นแบบนั้น และมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้น เมื่อโรงงานของเราเริ่มยอมรับความต้องการในมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลการดำเนินงานแบบ end-to-end แล้ เราสามารถเริ่มสร้างวิศวกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพที่แท้จริงสำหรับอนาคตที่จะขยายได้  จุดนี้ เราไม่เพียงแต่สามารถรวมเครื่องจักรเข้ากับกระบวนการในทางแนวตั้ง แต่ยังรวมโรงงานในแนวนอนกับงานทั้งหมด บทบาทงานทั้งหมด และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด เพื่อสร้างมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลการปฏิบัติงานแบบ end-to-end นท้ายที่สุด 

 

ประโยชน์ของการบูรณาการในแนวนอน 

ประโยชน์ของการบูรณาการในแนวนอนของโครงสร้างการปฏิบัติงานในโรงงานแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก 

 

1) บนพื้นที่การผลิตเครื่องจักรและหน่วยการผลิตที่เชื่อมต่อตลอดเวลา จะสื่อสารสถานะประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ละตอบสนองความต้องการการผลิตแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติพร้อมกั เป้าหมายสูงสุดคือพื้นที่การผลิตที่ชาญฉลาดจะสามารถผลิตงานในขนาดล็อตที่เล็กลงได้อย่างคุ้มค่า และลดเวลาของการหยุดทำงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงด้วยการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ 

 

2) ทั่วทุกโรงงานผลิตหากองค์กรมีการกระจายโรงงานผลิต แนวทางอุตสาหกรรม 4.0 จะส่งเสริมการบูรณาการในแนวนอนทั่วทั้งระบบการดำเนินการผลิต (MES) ในระดับโรงงาน ซึ่งในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อมูลของการผลิต (ระดับสินค้าคงคลัง ความล่าช้าที่ไม่คาดคิด และอื่นๆจะถูกแชร์ให้กับทั้งองค์กรอย่างราบรื่น และหากเป็นไปได้ งานการผลิตจะถูกย้ายไปมาโดยอัตโนมัติระหว่างโรงงานเพื่อตอบสนองต่อตัวแปรการผลิตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

3) ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม 4.0 นำเสนอความโปร่งใสของข้อมูลและการทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติในระดับสูงทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ต้นน้ำที่ จัดเตรียมกระบวนการผลิตด้วยตนเอง เช่นเดียวกับห่วงโซ่ปลายน้ำที่นำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกสู่ตลาด ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการภายนอกต้องมารวมอยู่ในแนวนอนของระบบควบคุมการผลิตและลอจิสติกส์ขององค์กรด้วย 

 

ความเร็วของธุรกิจสมัยใหม่ 

โรงงานสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวขึ้นมาและดำเนินงานบนแกนข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยเหตุผลหลายประการ  โดยเฉพาะความจริงที่ว่าความเร็วของธุรกิจเองได้เปลี่ยนไปแล้ว 

 

หากฟังก์ชันของเว็บไซต์ล้มเหลว ลูกค้าสามารถคลิกออกจากตะกร้าสินค้าได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีโดยที่ไม่ทำธุรกรรมให้เสร็จ แต่ลูกค้าในถนนสายหลักหรือห้างสรรพสินค้าสามารถตอบรับข้อเสนอพิเศษของร้านรองเท้าได้เพียงแค่เดินเข้าไปภายในร้าน ซึ่งประสบการณ์ออนไลน์จะต้องสามารถเลียนแบบความเร็วของการดำเนินการที่เท่ากันได้ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.