Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ลุยขยายการค้าไทย-ไห่หนาน เตรียมจัดจับคู่ธุรกิจออนไลน์ งานแสดงสินค้า

img

“จุรินทร์”ลุยต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทย เตรียมจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Mirror & Mirror กับไห่หนาน หลังลงนาม MOU ด้านการค้าฉบับประวัติศาสตร์ไปเมื่อเดือนส.ค. พร้อมวางแผนยาวถึงปี 65 จัดงาน Top Thai Brand รุกขยายธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยกับไห่หนานในช่วงปลายปี 2564 ในรูปแบบของการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ หรือ Online Business Matching (OBM) และการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Mirror & Mirror  ที่ใช้วิธีการส่งสินค้าไปจัดแสดง และใช้วิธีการเจรจาซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดในยุค New Normal ซึ่งเป็นความต่อเนื่องหลังจากที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ลงนาม MOU ด้านการค้ากับมณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อปลายเดือนส.ค.2564 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็น MOU ฉบับประวัติศาสตร์ และเป็นฉบับแรกที่ไทยทำกับระดับมณฑลของจีน ตามนโยบายการเร่งรัดการเจรจาการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
         
ส่วนในปี 2565 มีแผนการจัดกิจกรรมที่จะสร้างโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันอีกมาก ทั้งการจัดงาน Top Thai Brand ที่ไห่หนาน ซึ่งจะเป็นการยกทัพสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกของไทยไปร่วมจัดแสดงในงาน Hainan Expo อีกครั้งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งไทยมีโอกาสผลักดันทั้งสินค้าและบริการเชิงสุขภาพเข้าไปให้บริการในไห่หนาน เช่น นวดแผนไทย สปา ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลจีนได้มีนโยบายและประกาศให้มณฑลไห่หนานเป็นเมืองท่าการค้าเสรี เชื่อมโยงประเทศที่อยู่ในแนวหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับมณฑลไห่หนานมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของไทยได้เริ่มมีสินค้าเข้าไปขยายตลาดในมณฑลไห่หนานแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากมูลค่าการค้าระหว่างไทย-ไห่หนาน ในช่วงครึ่งปีของปี 2564 มีมูลค่ารวม 3,623 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปไห่หนาน 2,482 ล้านบาท และนำเข้าจากไห่หนาน 1,142 ล้านบาท และมั่นใจว่าจากนี้ไป มูลค่าการค้าระหว่างกันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ได้มีการลงนาม MOU ระหว่างกัน  
         
ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนที่จะเดินหน้าทำ MOU กับมณฑลอื่น ๆ ของจีนเพิ่มขึ้น เช่น มณฑลกานชู ที่มีชาวมุสลิมอยู่มาก เพื่อเป็นลู่ทางในการส่งเสริมการค้าสินค้าฮาลาลของไทย รวมถึงมณฑลอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นโอกาส  
         
น.ส.สุภาวดี แย้มกมล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างไทยกับไห่หนาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1.ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมาตรการสนับสนุน SMEs เช่น การลงทุน การจัดตั้งตัวแทนการค้าร่วมกัน 2.ส่งเสริมเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อยกระดับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ SMEs เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาสินค้า ขยายโอกาสสู่ตลาดที่สาม 3.อำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางการค้า เข่น งานสัมมนา งานแสดงสินค้า จับคู่ธุรกิจ คณะผู้แทนการค้า เป็นต้น 4.ด้านการมุ่งขยายมูลค่าการค้าใน 3 สินค้าหลัก ประกอบด้วยสินค้าทางด้านการเกษตร สินค้าอาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม และ 5.ส่งเสริมความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจับคู่ธุรกิจออนไลน์
         
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ มีน.ส.อรนุช วรรณภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว ในฐานะเซลล์แมนประเทศ จะทำหน้าที่ดำเนินการประสานงานในพื้นที่ และในส่วนกลางมีสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามพันธกิจนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.