Header Ads

Header ADS

วัตสันมุ่งมั่นสานต่อความยั่งยืนเพื่อรับมือ Climate Change เชิญชวนนักชอปปกป้องโลกกับ ClimatePartnerผ่านสินค้า Sustainable Choices

 

วัตสันมุ่งมั่นสานต่อความยั่งยืนเพื่อรับมือ Climate Change
เชิญชวนนักชอปปกป้องโลกกับ ClimatePartnerผ่านสินค้า Sustainable Choices

กรุงเทพฯ, 23 กันยายน 2564  ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือClimate Change เป็นสิ่งที่โลกได้เผชิญมานานหลายสิบปี ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลาย ๆ ส่วน รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อีกด้วย โดยที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 8.5 พันล้านคนภายในอีก 9 ปีที่จะถึงนี้ และอาจสูงถึง 9.7 พันล้านคนภายในอีก 29 ปีข้างหน้า  นั่นหมายความว่าเราอาจต้องใช้โลกถึงเกือบ3 ใบในการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการทรัพยากรให้มีความยั่งยืน และจัดสรรอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้คนในการดำรงชีวิตในอนาคต

วัตสัน ประเทศไทย ในฐานะผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย สานต่อความร่วมมือกับ ClimatePartner ผู้บุกเบิกในการร่วมมือกับองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ในการรับมือกับภาวะโลกร้อนทั่วโลก เชิญชวนนักชอปร่วมปกป้องโลกผ่านสินค้าในกลุ่ม Only at Watsons ในหมวดSustainable Choices (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งที่หน้าร้านวัตสัน และวัตสันออนไลน์ รายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายมอบให้กับโครงการชดเชยคาร์บอน (CO2 Offset projects) ร่วมบริจาคสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของ ClimatePartner เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 64  ถึง 21 ตุลาคม 64 นี้

ทั้งนี้วัตสันยังคงตั้งเป้าหมายร่วมกับบริษัทแม่ เอ.เอส.วัตสัน กรุ๊ป ในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2,250 ตัน เพื่อชดเชยต้นไม้ 180,000 ต่อปี พร้อมทั้งเป้าหมายทางด้านสังคม “Look good. Do good. Feel great.” ที่ไม่เพียงจำกัดขอบเขตแต่การจำหน่ายสินค้าปลีกด้านสุขภาพและความงาม แต่ยังขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการเรียนรู้ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.watsons.co.th/watsons-sustainable-choices

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.