Header Ads

Header ADS

“เงินติดล้อ” สนับสนุน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เราต้องรอด” พัฒนาระบบแชทบอท ระดมทีมอาสา พร้อมจับมือคู่ค้าทางธุรกิจมอบ “กล่องเราต้องรอด” ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

“เงินติดล้อ” สนับสนุน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เราต้องรอด”
พัฒนาระบบแชทบอท ระดมทีมอาสา พร้อมจับมือคู่ค้าทางธุรกิจมอบ “กล่องเราต้องรอด” ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า ที่ผ่านมาเงินติดล้อตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีจำนวนมากในปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “เราต้องรอด” เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของเพจในการประสานงานช่วยเหลือผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 1. ร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาระบบแชทบอทของเพจเราต้องรอด เพื่อให้แชทบอทสามารถตอบรับการขอความช่วยเหลือที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน และส่งต่อไปยังทีมแพทย์ได้ทันเวลา 2. เปิดรับทีมอาสาสมัครจากพนักงานเงินติดล้อ โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมแรกTIDLOR Care ทำหน้าที่โทรติดต่อสอบถามลูกค้าเงินติดล้อที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่าได้รับการรักษาหรือยัง และให้คำแนะนำวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นระหว่างรอเข้ารับการรักษา พร้อมแจ้งช่องทางการขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆ และส่ง กล่องกำลังใจ ที่บรรจุกลุ่มยาสามัญที่จำเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอาหารเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าเงินติดล้อถึงที่บ้านเพื่อแสดงถึงความห่วงใยจากเงินติดล้อ ทีมที่สอง ทีมแอดมินเพจ จะเข้าไปช่วยตอบแชทในเพจเราต้องรอด ทำหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ผู้ป่วยในการหาเตียงให้คำแนะนำ รวมถึงให้กำลังใจกับผู้ป่วยและญาติที่ติดต่อเข้ามา พร้อมติดตามการส่งผู้ป่วยไปยังทีมแพทย์อาสาของเพจเราต้องรอด โดยมีเทรนเนอร์จากทีม Financial Education มาอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นให้กับทีมอาสาเพื่อให้สามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเบื้องต้นได้ และ 3. จัดทำโครงการจัดหา “กล่องเราต้องรอด” ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยได้รับการตอบรับและสนับสนุนโครงการดังกล่าว จำนวน 31 ราย ในการจัดหากล่องบรรจุยา เวชภัณฑ์ และชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้น รวมจำนวน 1,237ชุด สำหรับผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวที่บ้านและขาดแคลนชุดอุปกรณ์รักษาตัวเบื้องต้น โดยติดต่อขอความช่วยเหลือมายังเพจ “เราต้องรอด” และทั้งหมดนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการสร้างโอกาสให้สังคม ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงานร่วมกัน ระดมศักยภาพจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเกิดส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้สังคมไทยฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880


                                                                                               ###


เกี่ยวกับ เงินติดล้อ:

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น TIDLOR เป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักของธนาคารได้อย่างเพียงพอหรือทันที (Under-Banked) จากเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ หลอมรวมเข้ากับทีมงานพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสินเชื่อมากกว่า 30 ปี เงินติดล้อจึงเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันในประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นผู้ริเริ่มสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ อาทิ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 10 นาที สินเชื่อรถเก๋งกระบะ อนุมัติไวภายใน 1 ชม. รับเงินสดทันทีที่สาขา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถพร้อมบัตรกดเงินสดหมุนเวียนหรือ  “บัตรติดล้อ” โดยลูกค้าสามารถกดเงินสดจากวงเงินสินเชื่อได้ด้วยตนเองที่ตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เงินติดล้อสามารถสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ด้วยการมีส่วนแบ่งตลาดอันดับ1 ในประเทศไทย เมื่อคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างในปี2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยที่มีอัตราการเติบโตด้านค่าเบี้ยประกันภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทยในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยให้แก่รายย่อยในปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือFacebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880

###

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.