Header Ads

Header ADS

ร่วมรับชม Live ปล่อยโปรโมชันสินค้าราคาสุดปัง !!! ร้านอาหารและที่พักโฮมสเตย์

 ร่วมรับชม Live ปล่อยโปรโมชันสินค้าราคาสุดปัง !!! ร้านอาหารและที่พักโฮมสเตย์

“SME RECALL” การส่งเสริม ฟื้นฟูและสร้างโอกาสการขายเพื่อผู้ประกอบการขนาดย่อมกว่า 20 ราย

พร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย
ปักหมุดแล้วมาพบกันที่: 

เพจสมุดโคจร https://www.facebook.com/samudkojorn
และ เพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์ https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

#สมุดโคจร #สสว
#สสวOSSCenter
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #SME
#MSME #SMERecall
#OSS #SMEPROVINCIALCHAMPIONS2021 #SMEPVC2021
#สำนักงานบริการวิชาการ
#มหาวิทยาลัยศิลปากร
#Lazada

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.