Header Ads

Header ADS

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดกิจกรรม 50 ปี

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาจัดกิจกรรม 50 ปีสาธิตเกษตร Virtual Run ในโอกาสครบรอบ 50 ปี 

ในปี 2564 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ครบรอบ 50 ปี ได้จัด กิจกรรม 50 ปีสาธิตเกษตร Virtual Run การวิ่งในรูปแบบเสมือนจริงทางออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เป็นวันเวลาของความรัก ความผูกพัน ความมุ่งมั่นพัฒนา กล้าคิด กล้าทำ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมนำพานักเรียนสาธิตเกษตรทุกคนสู่ความสำเร็จเต็มตามศักยภาพแห่งตน และพร้อมสร้างสิ่งดีให้แก่สังคมไทยตลอดไป

อนึ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นำโดย อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ร่วมกับ คุณจิรชยา จิรวณิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณภาคภูมิ วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานจัดงาน พ.อ.วีรินทร์ จิตร์บำรุง อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า คุณพันทิพา พวงสุวรรณ ประธานชมรมรักษ์โรงเรียน เป็นตัวแทนในการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 5 เครื่องให้กับโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สงฆ์ รพ.บำราศนราดูร รพ.ศรีธัญญา รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรีปัตตานี และรพ.ยะหริ่งปัตตานี โดยเชิญ 2 ศิลปิน ได้แก่ นางสาวนรินทร ชฎาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019-2021 ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และนายนิปุณ แก้วเรือน Mister Supranational Thailand 2021 และนักเรียนเก่าสาธิตเกษตรรุ่น 45 ซึ่งการมอบเครื่องผลิตออกซิเจนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม 50 ปีสาธิตเกษตร Virtual Run ภายใต้โครงการ “ลมหายใจ ให้ด้วยรัก”

โดยขอเรียนเชิญ นักเรียนเก่าสาธิตเกษตรทั่วประเทศ คณาจารย์ ผู้ปกครอง อีกทั้งประชาชนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ ผ่านทาง www.runlah.com หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : KUS 50th Anniversary Virtual Run เราจะร่วมกันส่งต่อ “ลมหายใจ ให้ด้วยรัก” ให้กับผู้ป่วยโควิดด้วยกัน “ฟิตวันละนิด ก่อนกลับมาใกล้ชิดกัน”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.