Header Ads

Header ADS

กู๊ดวี มองอนาคตสดใส กับการสร้างเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน


 • กู๊ดวี มองอนาคตสดใส กับการสร้างเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืน

  การเปลี่ยนไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศในฝั่งเอเชีย นำความหวังมาสู่เศรษฐกิจที่สะอาดและ

  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

   

  กรุงเทพมหานคร, 04 ตุลาคม 2564- บริษัท กู๊ดวี พาวเวอร์ ซัพพลายส์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์และโซลูชันการจัดเก็บพลังงานชั้นนำของโลก เข้าใจถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของการปฏิรูประบบพลังงานทั่วโลก และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านพลังงาน ที่กำหนดโดยสหประชาชาติ (UN SDGs) บริษัทได้ลงทุนในอนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในปี 2563 และมีเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในภูมิภาค เพื่อนำความเชี่ยวชาญในด้าน Green Solutionมาช่วยขยายระบบพลังงานและปูทางไปสู่การตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเศรษฐกิจเชิงสังคมและเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม

   


  ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในหลาย ๆ ประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ที่ได้สร้างสถานะตำแหน่งตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม แนวทางการเติบโตที่โดดเด่นนี้ได้สร้างความท้าทายด้านพลังงานตามไปด้วย ดังนั้นจึงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียได้รายงานในปี 2563 ว่า ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก ระหว่างปี 2533 ถึง 2553 เนื่องจากมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 450,000 คนในปี 2561 และอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 650,000 คน ภายในปี 2583 การจัดหาการบริโภคที่เพิ่มขึ้นผ่านแหล่งพลังงานดั้งเดิม เช่น ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีต่อจากนี้ได้ ยังไม่รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นที่รู้จักและมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ

   

  “กู๊ดวี เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ เราคือผู้นำด้านพลังงานอัจฉริยะ ด้วยสโลแกนของเรา 'create a new era of smart energy” ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่า การทำงานให้กับอุตสาหกรรมนี้ [พลังงานหมุนเวียน] ต้องใช้ความกล้าหาญและความทุ่มเท นับว่าเป็นความฝันระดับโลกที่จะต้องแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมและบรรลุเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อโลก” เจลล์ เจียง หัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง บริษัทกู๊ดวี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.