Header Ads

Header ADS

โออาร์ มอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

.com/img/a/

โออาร์ มอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

            พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติรับมอบอุปกรณ์สำหรับรถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV (BKK Mobile Vaccination Unit) มูลค่า 320,000 บาท จาก นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ โออาร์ และนายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง และครอบคลุม อีกทั้งยังเป็นการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือจุดฉีดวัคซีนที่กำหนดไว้ และช่วยลดความแออัดที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย โดยสามารถรองรับการฉีดได้ถึง1,000 คนต่อวัน

 

.com/img/a/           ทั้งนี้ รถวัคซีนเคลื่อนที่ BMV เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระจายการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว และใช้เวลาฉีดวัคซีนไม่นาน การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรถวัคซีนเคลื่อนที่ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ โออาร์ ในการดูแลสังคมชุมชนในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  เพิ่มเติมจากสิ่งที่ โออาร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่าน โครงการส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกั ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น พระรามสองให้เป็นจุดฉีดวัคซีน การจัดทำ tOgetheR Box สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ Home Isolation รวมถึงการบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และพร้อมเป็นกำลังใจเคียงข้างคนไทยในการสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน

                                                                                            

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.