Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเงินสมทบแก่สภากาชาดไทย

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเงินสมทบแก่สภากาชาดไทย

“โครงการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเงินสมทบที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานผ่านมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม “โครงการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี เมืองไทยประกันชีวิต เป็นจำนวน 368,467.99 บาท ให้แก่สภากาชาดไทยโดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทยและนางสาวกมลวรรณ ศรีช่วย หัวหน้าฝ่ายหารายได้และกิจกรรม สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ โดยกองทุนกาชาดจะนำเงินดังกล่าวไปจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.