Header Ads

Header ADS

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการประหยัดพลังงาน สู่เป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่นยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย

ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการประหยัดพลังงาน สู่เป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่นยืน


  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) เดินหน้าการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ผลักดันโครงการประหยัดพลังงาน ด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ภายในโรงงานและคลังสินค้าเป็นหลอดไฟ LED ของพานาโซนิค
  • โครงการประหยัดพลังงานนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 6 เท่า หรือคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 34 ล้านกิโลกรัม ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 200,000 ต้นต่อปี
  • โครงการประหยัดพลังงานของ FPIT ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษา ทั้งยังสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการประหยัดพลังงาน
กรุงเทพฯ  4 พฤศจิกายน 2564                                                                                                                   

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล


นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมของประเทศ FPIT ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯได้ให้ความไว้วางใจ พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย ที่ยึดมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นคู่ค้าในการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ FPIT  เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรปลอดคาร์บอนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี ค.ศ. 2050”

 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล


มร.ชิเกกิ สุมิทานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พานาโซนิค ไลฟ์ โซลูชั่นส์ เซลส์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “พานาโซนิคมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านความยั่งยืนของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) รวมถึงบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่เป็นผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าในโครงการฯ เรามั่นใจว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะแบรนด์สินค้าและโซลูชั่นด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก พานาโซนิคจะเดินหน้าให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและบริการที่เป็นเลิศต่อไป”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.