Header Ads

Header ADS

“กรุงศรี ออโต้ดึง 3 กูรูเจาะกลยุทธ์ “รุกอย่างมีข้อมูล”

กรุงศรี ออโต้ดึง 3 กูรูเจาะกลยุทธ์ “รุกอย่างมีข้อมูล”

หนุนพันธมิตรยานยนต์ เหยียบคันเร่งสู่ความสำเร็จในปี 65

นางกฤติยา ศรีสนิท (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และเหล่าวิทยากรที่ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ภายในงาน

กรุงเทพฯ, 7 ธันวาคม 2564 –  หลังจากที่ประเทศไทยได้ทยอยคลายล็อกดาวน์และเปิดประเทศ ในขณะที่ผู้บริโภคก็กลับมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสสี่นี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเตรียมวาง      กลยุทธ์ในปีหน้า พร้อมมองหาโอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะผ่านเข้ามาในวันที่เศรษฐกิจฟื้นตัว“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวมเคล็ดลับเสริมแกร่งธุรกิจ ผ่านมุมมองของ 3กูรู จากงานสัมนา ‘THE NEXT MOVE รุกอย่างมีข้อมูล เพื่อติดอาวุธให้พันธมิตรยานยนต์ รู้ลึก-รู้รอบ-รู้ทัน เพื่อเดินหน้าธุรกิจและมัดใจผู้บริโภคได้อย่างอยู่หมัดในปี 2565


            นางกฤตยา-ศรสนท-ประธานคณะเจาหนาทดานธรกจสนเชอยานยนต-ธนาคารกรงศรอยธยา-จำกด-(มหาชน).jpg

นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่เคยโกหก และถือเป็นหัวใจในการเข้าถึงอินไซต์ของกลุ่มลูกค้า รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่หมุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ด้วยความเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ที่พร้อมเติบโตไปกับพันธมิตร กรุงศรี ออโต้ จึงได้จัดงานสัมมนา ‘THE NEXT MOVE รุกอย่างมีข้อมูล เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและสนับสนุนให้พันธมิตร รู้ลึกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ รู้ทันเทรนด์ผู้บริโภค และรู้รอบพร้อมเดินเกมธุรกิจได้อย่างมั่นใจในปี 2565 ที่กำลังจะมาถึง

รุกอย่างมีชั้นเชิงด้วยข้อมูลเชิงลึก

ดร-สมประวณ-มนประเสรฐ-ผชวยกรรมการผจดการใหญ-ผบรหารสายงานวจย-และหวหนาทมวจยเศรษฐกจ-ธนาคารกรงศรอยธยา-จำกด-(มหาชน).jpg

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย และหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย และหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจว่า “วันนี้ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกได้ฟื้นตัวขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว เห็นได้จากตัวเลขการผลิตและการบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ แม้อัตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจเพิ่มสูงขึ้นบ้าง แต่แนวโน้มที่จะกลับไปปิดประเทศมีน้อย เพราะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น”

สำหรับประเทศไทย เรามองเห็นสัญญาณบวกของการฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาด ทั้งจากตัวเลขการจับจ่ายใช้สอย ดัชนีการเคลื่อนย้าย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิจัยกรุงศรี คาดการณ์ว่า จีดีพีในปี 2565 จะขยายตัว 3.7% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากประมาณการเดิมที่ 3.0% โดยภาคการส่งออก บริการ ท่องเที่ยว และการลงทุน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 ได้ภายในปลายปี 2565ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ต้นทุนทางการเงินมีราคาถูก วันนี้จึงถือเป็นจังหวะที่ดีมากสำหรับการลงทุนและการทำธุรกิ

รุกอย่างเท่าทัน ต้องจับเทรนด์ให้ไว

นายรวศ-หาญอตสาหะ-CEO-ของบรษท-ศรจนทรสหโอสถ-จำกด.jpg

นายรวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ปัดฝุ่นแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์และ เจ้าของเพจและพอดแคสต์ Mission to the Moon

นายรวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ปัดฝุ่นแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์ ด้วยกลยุทธ์ที่ปราดเปรื่องจนประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างทันท่วงที และเผยเทรนด์ที่น่าจับตาในปี 2565 “บทเรียนจากโควิด-19 ทำให้เรามองเห็นวัฏจักรที่คล้ายคลึงกับยุคเศรษฐกิจตกต่ำในครั้งก่อนๆ ว่า สุดท้ายเราก็สามารถปรับตัวและก้าวผ่านวิกฤตมาได้ ดังนั้น วันนี้สิ่งที่สำคัญ คือ การมองไปข้างหน้าและจับเทรนด์ให้ทัน

อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เรามองเห็นเทรนด์ที่น่าสนใจก็คือ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเติบโตสอดคล้องกับความใส่ใจด้านความยั่งยืนของผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์การใช้รถที่เชื่อมต่อกับมิติต่างๆ ของชีวิตมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้บริโภคคาดหวังว่า ยานยนต์แห่งอนาคตจะต้องฉลาดพอๆ กับสมาร์ทโฟนเลยทีเดียว คำถามที่ตามมาก็คือ ธุรกิจยานยนต์จะพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลอย่างไร เพื่อวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตนในอนาคต”

รุกอย่างรู้รอบ ประยุกต์โหราศาสตร์เสริมธุรกิจ

อ-พรหมญาณ-รตนญาณพโมกข-นกพยากรชอดง.jpg

อ. พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ นักพยากรณ์ชื่อดัง

อ. พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ นักพยากรณ์ชื่อดัง ได้แบ่งปันศาสตร์แห่งตัวเลข เพื่อเสริมพลังพร้อมลุยปีเสือไว้ว่า นอกเหนือจากข้อมูลในด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแล้ว ศาสตร์แห่งตัวเลขเป็นอีกเรื่องสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะชีวิตประจำวันของเราล้วนผูกพันกับตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือทะเบียนรถ หากผู้ประกอบการสามารถนำมาปรับใช้กับหลักสถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจทางธุรกิจได้เช่นกัน”

งานสัมมนา ‘THE NEXT MOVE รุกอย่างมีข้อมูลเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความรู้ทางธุรกิจและสานสัมพันธ์กับพันธมิตรยานยนต์ทั่วประเทศ ซึ่งกรุงศรี ออโต้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ เทรนด์ที่น่าสนใจ และเคล็ดลับที่มีประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของพันธมิตร

###

 

ประสบการณ์ใหม่กับ กรุงศรี ออโต้  

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อรถบ้าน ”กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ “กรุงศรี ทรัค” ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์  “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ มือสอง “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์มือสอง (ซื้อจากเจ้าของ)” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัย “กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์” ซึ่งให้บริการโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขากรุงศรี ออโต้ 51 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือติดต่อ "กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์" โทร02-740-7400 กด 1 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.krungsriauto.com หรือ www.facebook.com/krungsriauto      

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.