Header Ads

Header ADS

โครงการ Katanyudemy เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเด็กไทยทั่วประเทศ (ข่าวการศึกษา เด็กและเยาวชน)

โครงการ Katanyudemy เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเด็กไทยทั่วประเทศ (ข่าวการศึกษา เด็กและเยาวชน)

          โครงการ Katanyudemy หรือ กตัญญูเดมี่ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนและมุ่งพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงให้โอกาสเยาวชนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง และเพื่อนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งด้านของเนื้อหาสาระ ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมการสอบสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


          ในการนี้ จึงขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Katanyudemy หากมีข้อสงสัยสามารถสอบเพิ่มเติมได้ที่ คุณเขมวัฒน์ โทร. 065-929-8332

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.