Header Ads

Header ADS

ศูนย์บริการ Porsche Centre Saigon เปิดตัว ‘Destination Porsche’ ที่สร้างสรรค์จากสถาปัตยกรรมในรูปแบบของปอร์เช่ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

ศูนย์บริการ Porsche Centre Saigon เปิดตัว ‘Destination Porsche’ ที่สร้างสรรค์จากสถาปัตยกรรมในรูปแบบของปอร์เช่ เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ภายใต้การดูแลของปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิค (Porsche Asia Pacific) 

 ศูนย์บริการ Porsche Centre Saigon ประเทศเวียดนาม ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จอันแสดงออกถึงตลาดรถยนต์ปอร์เช่ ที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค  ศูนย์บริการ Porsche Centre Saigon ตั้งอยู่ที่เขตการค้าที่ 7 ใจกลางเมืองโฮจิมินห์. ซึ่งเป็นย่านธุรกิจของมหานครที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และถือเป็นศูนย์บริการแห่งของปอร์เช่ที่มี “Destination Porsche” สถาปัตยกรรมของปอร์เช่ในรูปแบบใหม่ล่าสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบรรดาเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่เอาไว้ด้วยกัน โดยสถาปัตยกรรมในรูปแบบดังกล่าวนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับศูนย์บริการ Porsche Centre อีกหลายแห่งทั่วโลกเช่นกัน


ศูนย์บริการ Porsche Centre Saigon ถือเป็นอาคารแห่งแรกใน อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเวียดนาม ที่ได้รับรางวัล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold certification อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพันธสัญญาของแบรนด์ปอร์เช่ ในการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ความสำเร็จในการสร้างศูนย์บริการ Porsche Centre Saigon แห่งนี้  คือการกำหนดบรรทัดฐานใหม่ในด้านการออกแบบโครงสร้าง การบำรุงรักษา ตลอดจนการปฏิบัติงานภายในอาคารที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับศูนย์บริการ Porsche Centre อีกหลายแห่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมอนาคตของยนตรกรรมสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม ศูนย์บริการ Porsche Centre Saigon ได้รับการติดตั้งสถานีชาร์จพลังงานประสิทธิภาพสูงทั้งในแบบไฟฟ้ากระแสตรง DC และไฟฟ้ากระแสสลับ AC รองรับการบริการรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHEVs) และรถพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ (BEVs) เช่นเดียวกับปอร์เช่ ไทคานน์ (Porsche Taycan)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.