Header Ads

Header ADS

ถอดหลักสูตร “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ” รร.ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น


ถอดหลักสูตร “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ” รร.ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น


“เพลงผู้สูงวัยฟันแข็งแรงแปรง 222” (ชมคลิป) “เพลงฟันดีร้อยปี” รวมไปถึง คู่มือฉบับพกพา “ฟันดี กินได้ กลืนง่าย” เหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการต่อยอดในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนิน “โครงการการพัฒนาและประเมินผลแผนการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 7” โดย ดร.ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ และคณะ

ตามเป้าหมายในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “ไลอ้อนเพื่อสุขภาพช่องปาก” (Lion Oral Health Award) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการสนับสนุนของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

“แนวคิดโครงการฯ มาจากการเล็งเห็นว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการดูแลในระยะยาว โรงเรียนผู้สูงอายุถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เราค้นพบได้ว่าการที่ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีควรจะเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มติดบ้านติดเตียง ดังนั้นกลุ่มงานทันตจึงมีการลงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ทันตบุคลากร จิตอาสาในโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นคือ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพองค์รวมที่ดี” ดร.ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าว


การดำเนินการเริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อดูว่าแต่ละแห่งนั้นมีการทำกิจกรรมใดบ้าง หลังจากนั้นนำมาจัดทำหลักสูตรที่มีชื่อว่า “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซ่บ” และได้นำไปใช้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเขตสุขภาพที่ 7 จ.ขอนแก่น ภายใต้สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบ 4จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยไม่เน้นเพียงแค่การดูแลสุขภาพช่องปาก แต่มุ่งดูแลสุขภาพองค์รวม ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ สุขภาพ และพฤติกรรมของผู้สูงอายุว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่

นอกจากนี้ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ด้วยการคิดโครงการออกกำลังกายโดยการฟ้อนรำ ซึ่งได้มีการแต่งเพลงขึ้นมา ได้แก่ เพลงผู้สูงวัยฟันแข็งแรงแปรง 222 (ชมคลิป), เพลงฟันดีร้อยปี และ การจัดทำคู่มือ “ฟันดี กินได้ กลืนง่าย” ฉบับพกพาขนาดเล็ก เป็นต้น โดยเนื้อหาของเพลงและคู่มือจะเกี่ยวข้องกับการแปรงฟันตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อสร้างการจดจำและให้ผู้สูงอายุนำไปใช้ในการดูแลตนเอง 

2 ความคิดเห็น:

  1. ฉันกำลังประกาศข้อความรับรองที่น่าทึ่งนี้ในบล็อกนี้ เกี่ยวกับบริษัท Mr Paco Loan ที่ช่วยฉันด้วยประสบการณ์สินเชื่อเร่งด่วนที่เปลี่ยนชีวิตฉันทั้งหมด ฉันต้องการเงินโดยตรงเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของฉัน เมื่อฉันเห็นคำให้การของบล็อกของผู้ที่ได้รับเงินกู้ ไม่มีความเสี่ยงที่จะแก้ไขสถานการณ์ของคุณได้ บริษัทสินเชื่อ paco ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายในโลกในลักษณะนี้ด้วยความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังนั้นโชคดีที่ฉันอ่านเกี่ยวกับบริษัทสินเชื่อ paco และการออกกำลังกาย และวิธีที่ทำให้ผู้คน กลายเป็นคนรวย ฉันติดต่อ Whats-app +18172866412 ที่แนบมากับคำรับรองของผู้รับผลประโยชน์บางคน และวันนี้ฉันมาถึงแล้ว ขอบคุณ Paco Loan Company ทั่วโลกที่ช่วยเรื่องเครดิต ตอนนี้ความกังวลทางการเงินทั้งหมดของฉันหมดลงแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้: pacoloancompany@gmail.com หรือทางเว็บไซต์: https://pacoloancompany.wixsite.com/my-site-1

    ตอบลบ
  2. ฉันกำลังประกาศข้อความรับรองที่น่าทึ่งนี้ในบล็อกนี้ เกี่ยวกับบริษัท Mr Paco Loan ที่ช่วยฉันด้วยประสบการณ์สินเชื่อเร่งด่วนที่เปลี่ยนชีวิตฉันทั้งหมด ฉันต้องการเงินโดยตรงเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของฉัน เมื่อฉันเห็นคำให้การของบล็อกของผู้ที่ได้รับเงินกู้ ไม่มีความเสี่ยงที่จะแก้ไขสถานการณ์ของคุณได้ บริษัทสินเชื่อ paco ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายในโลกในลักษณะนี้ด้วยความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังนั้นโชคดีที่ฉันอ่านเกี่ยวกับบริษัทสินเชื่อ paco และการออกกำลังกาย และวิธีที่ทำให้ผู้คน กลายเป็นคนรวย แนบมากับคำรับรองของผู้รับผลประโยชน์บางส่วน และวันนี้ฉันมาถึงแล้ว ขอขอบคุณบริษัท Paco Loan ทั่วโลกที่ช่วยฉันเรื่องเครดิต ตอนนี้ความกังวลทางการเงินทั้งหมดของฉันหมดลงแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้: pacoloancompany@gmail.com หรือทางเว็บไซต์: https://pacoloancompany.wixsite.com/my-site-1

    ตอบลบ

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.