Header Ads

Header ADS

สัตวแพทย์ ยืนยัน ASF ไม่ติดต่อสู่คน ยึดหลักปรุงสุกก่อนรับประทาน เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านมาตรฐาน

 .com/img/a/

สัตวแพทย์ ยืนยัน ASF ไม่ติดต่อสู่คน ยึดหลักปรุงสุกก่อนรับประทาน เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านมาตรฐาน   

 

สัตวแพทย์ ย้ำโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในหลายประเทศขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเฉพาะในสุกรเท่านั้น แต่ไม่ติดต่อไปสู่คน  เน้นเลือกซื้อสินค้าปลอดภัยจากร้านที่มีสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์ OK"  หลีกเลี่ยงรับประทานเนื้อหมูที่สุกๆดิบๆ และปรุงสุกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย  

 

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ให้ข้อมูลว่า ถึงแม้ว่าโรค ASFจะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน แต่นับเป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตสุกร และเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มี "วัคซีน" ในการป้องกันและควบคุมโรค ที่สำคัญโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง ทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์  .com/img/a/

.com/img/a/

 

ข้อสงสัยของผู้บริโภคที่ว่ารับประทานเนื้อหมูช่วงนี้จะเป็นอะไรไหม? ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ย้ำว่า สามารถรับประทานเนื้อหมูได้ตามปกติ อย่างที่ย้ำข้างต้นว่าโรค ASF จะติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงจากสุกรที่ป่วยด้วยกันเอง ไม่แพร่กระจายสู่คนหรือสัตว์ประเภทอื่น ก่อนนำไปปรุงอาหารควรล้างเนื้อหมูให้สะอาด และปรุงสุกทุกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าจะได้บริโภคเนื้อหมูที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัย นอกจากนี้ ควรงดการรับประทานเนื้อหมูที่สุกๆ ดิบๆ และแนะนำว่าควรเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่จำหน่ายที่เชื่อถือได้ โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ "ปศุสัตว์OK" ทั้งในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ   

 

"ปศุสัตว์ OK" เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2558 ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบของกรมปศุสัตว์ เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจ  .com/img/a/

.com/img/a/  

ขณะเดียวกัน การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูที่มาจากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ก็มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดการระบาดโรคได้อีกทางหนึ่ง เพราะเชื้อไวรัส ASF มีความทนทานในผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้น ควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ได้มาตรฐาน ปรุงสุกก่อนทาน และกินร้อน ช้อนกลาง จึงเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนได้บริโภคหมูได้อย่างปลอดภัย./ 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.