ซิโนเปคสร้างโครงการดักจับคาร์บอนระดับเมกะตัน แห่งแรกของจีนเป็นอันแล้วเสร็จ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ซิโนเปคสร้างโครงการดักจับคาร์บอนระดับเมกะตัน แห่งแรกของจีนเป็นอันแล้วเสร็จ

ซิโนเปคสร้างโครงการดักจับคาร์บอนระดับเมกะตัน

แห่งแรกของจีนเป็นอันแล้วเสร็จ

 

โรงงานดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน ณ บ่อน้ำมันฉีหลู่-เฉิงลี่ จะลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน

ปักกิ่ง—31 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัทไชนา ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386) หรือ ซิโนเปค (Sinopec) ได้ก่อสร้างโรงงานดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ระดับเมกะตันแห่งแรกของจีนเป็นอันแล้วเสร็จ โครงการดังกล่าวมีชื่อว่าโรงงานดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน ณ บ่อน้ำมันฉีหลู่-เฉิงลี่ (Qilu-Shengli(โครงการ) ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึงปีละ 1 ล้านตัน เทียบได้กับการปลูกต้นไม้เกือบ 9 ล้านต้น และนำรถประหยัดพลังงานออกจากท้องถนนได้ถึง 600,000 คัน

โครงการดังกล่าวเป็นฐานสาธิตการใช้เทคโนโลยี CCUS ระดับห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในจีน ทั้งยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมด้วย โดยคาดว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันได้ 2.965 ล้านตันในอีก 15 ปีข้างหน้า ความเคลื่อนไหวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี CCUS และสร้างโมเดล วงจรคาร์บอนประดิษฐ์” เพื่อยกระดับศักยภาพของจีนในการลดการปล่อยคาร์บอน ในขณะที่จีนเดินหน้าบรรลุเป้าหมาย คาร์บอนคู่ขนาน” ในการปล่อยคาร์บอนให้ถึงจุดสูงสุดภายในปี 2573 ก่อนที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603

โครงการนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมี 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่โครงการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ฉีหลู่ และโครงการย้ายที่และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่บ่อน้ำมันเฉิงลี่ โดยคาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานฉีหลู่ดักจับได้จะนำส่งไปยังบ่อน้ำมันเฉิงลี่ เพื่อนำไปย้ายที่และกักเก็บผ่านช่องทางการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดักจับ ย้ายที่ และกักเก็บดำเนินไปได้อย่างครบวงจร เพื่อเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ใต้ดินและดันน้ำมันออกมา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน

โรงงานฉีหลู่ได้สร้างหน่วยนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่ปล่อยทิ้งมาใช้ประโยชน์ขึ้นมาใหม่ โดยมีกำลังการผลิตปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยบีบอัด หน่วยทำความเย็น หน่วยแปรสภาพเป็นของเหลว และหน่วยสนับสนุน เพื่อดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซกรด (tail gas) ของโรงงานผลิตไฮโดรเจนจากถ่านหิน โดยมีอัตราการทำให้บริสุทธิ์กว่า 99%

ขณะเดียวกัน บ่อน้ำมันเฉิงลี่ได้นำหลักการผสมเข้ากันได้ง่ายของคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดมาใช้กับน้ำมันดิบ เพื่อสร้างสถานีเติมก๊าซ 10 จุดในบ่อน้ำมันเจิ้งหลี่จ้วง เพื่ออัดฉีดคาร์บอนไดออกไซด์ลงบ่อน้ำมัน 73 จุดที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความเหลวของน้ำมันดิบและความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา พร้อมขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านท่อส่งแบบปิดเพื่อเพิ่มอัตรากักเก็บคาร์บอน

ซิโนเปคได้ริเริ่มการวิจัย พัฒนา และก่อสร้างโครงการ CCUS ตั้งแต่เนิ่น ๆ โดยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยี CCUS ขึ้นมาเอง ซึ่งปรากฏให้เห็นผลลัพธ์ดีในการเพิ่มความสามารถในการผลิตน้ำมันดิบและลดการปล่อยคาร์บอน ขณะที่เทคโนโลยีดักจับบางส่วนก็ขึ้นแท่นผู้นำในระดับประเทศและก้าวนำในระดับสากล

ซิโนเปคได้นำเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ความดันย่อยต่ำไปใช้ในอุปกรณ์กว่า 50 หน่วยใน 16 มณฑลและเมืองทั่วประเทศจีน โดยดักจับคาร์บอนได้กว่า 200,000 ตันในแต่ละปี บริษัทได้แก้ไขปัญหาท้าทายทางเทคโนโลยีมากมาย ซิโนเปคได้ทำการทดสอบตามแหล่งแร่ในจีนตะวันออกและบ่อน้ำมันเฉิงลี่ พร้อมสำรวจแนวทางพัฒนาเทคนิคการขับด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แบบความดันสูง จนแก้ปัญหาความยุ่งยากในการอัดฉีดน้ำและการผลิตบ่อน้ำมันในแหล่งกักเก็บที่ซึมผ่านได้ยาก ทั้งยังได้เสนอแนวทางพัฒนาเทคนิคอัดฉีดคาร์บอนไดออกไซด์แบบ แทนที่ปริมาตร” เพื่อให้พัฒนาแหล่งกักเก็บในลักษณะบล็อกเล็กแบบปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ซิโนเปคยังได้สร้างหน่วยกำจัดไอเสีย รวมถึงฐานกักเก็บและใช้ประโยชน์จากโรงกลั่นระดับอุตสาหกรรมในแหล่งเก็บน้ำมันตัดกลึงชนิดน้ำ (water-cut) แห่งแรกของของจีนในบ่อน้ำมันจงหยวนของซิโนเปคด้วย

ซิโนเปคได้ศึกษากรณีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในสเกลใหญ่ทั่วประเทศจีนอย่างเป็นระบบ โดยได้วิจัยและร่างเกณฑ์ประเมินศักยภาพของเทคโนโลยี CCUS และได้จัดตั้งฐานข้อมูลแหล่งปล่อยและดูดซับ (source & sink) ของซิโนเปคขึ้นมาเอง ปัจจุบัน ซิโนเปคได้เข้ามาดูแลโครงการอัดฉีดคาร์บอนลงแหล่งน้ำมันแล้ว 36 โครงการ

ซิโนเปคมีเป้าหมายในการยกระดับการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ในระดับอุตสาหกรรม โดยจะสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี CCUS เพื่อมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ให้ก้าวหน้ากว่าเดิม รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยี CCUS เข้ากับพลังงานใหม่ พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานชีวมวล ซิโนเปคจะขยายกรณีการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ เช่น การนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง การทำมิเนอรัลไลเซชัน (mineralization) และใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าในเทคโนโลยีแกนหลัก และแก้ไขปัญหาติดขัดของอุปกรณ์ในการดักจับ ขนส่ง ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน

ซิโนเปคมีเป้าหมายในการสร้างระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง-พัฒนาเทคโนโลยีให้ปรากฏให้เห็นและมีการนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม บริษัทจะขยับขยายเชนอุตสาหกรรมในการกักเก็บคาร์บอนสะอาด พร้อมวางรากฐานในการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน

ระหว่างปี 2564 จนถึงปี 2568 ซิโนเปคจะสร้างโครงการสาธิตเทคโนโลยี CCUS ระดับเมกะตันอีกแห่ง ด้วยความร่วมมือกับบริษัทซิโนเปค หนานจิง เคมิคอล อินดัสตรีส์ (Sinopec Nanjing Chemical Industriesในบ่อน้ำมันและก๊าซซิโนเปค อีสต์ ไชนา (Sinopec East China) และบ่อน้ำมันซิโนเปค เจียงซู (Sinopec Jiangsu) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ในระดับอุตสาหกรรม และขยายศักยภาพในขณะที่จีนเดินหน้าบรรลุเป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของซิโนเปค

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1736532/Sinopec_Completes_China_s_First_Megaton_Scale_Carbon_Capture_Project.jpg

คำบรรยายภาพ - ซิโนเปคสร้างโครงการดักจับคาร์บอนระดับเมกะตันแห่งแรกของจีนเป็นอันแล้วเสร็จไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad