มูลนิธิ EDF เชิญโรงเรียนขยายโอกาสส่งใบสมัครรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

มูลนิธิ EDF เชิญโรงเรียนขยายโอกาสส่งใบสมัครรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียน

มูลนิธิ EDF เชิญโรงเรียนขยายโอกาสส่งใบสมัครรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียน 

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เชิญโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี บึงกาฬ นครพนม เลย หนองคาย หรือโรงเรียนที่สนใจ สมัครขอรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ “UBS SSD Y17 2022” ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการที่เปิดรับสมัครสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสที่ต้องการรับการสนับสนุนแบ่งเป็น โครงการเกษตรแปรรูปเพื่ออาหารกลางวันภายใต้งบประมาณไม่เกินโรงเรียนละ 30,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 1 โรงเรียน โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนด้วยงบประมาณไม่เกินโรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีเพื่อการศึกษา (ICT Service for Education) พร้อมชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใต้งบประมาณไม่เกินโรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน 

โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม กาญจนบุรี หรือโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครขอรับทุนพร้อมรายละเอียดประวัติและข้อมูลโรงเรียนรวมถึงช่องทางการติดต่อประสานงานหากได้รับการคัดเลือก งบประมาณและค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการทั้งหมด และสำหรับโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนให้แนบภาพถ่ายสาธารณูปโภคเดิมที่ชำรุด 3-5 ภาพ พร้อมค่าใช้จ่ายประมาณการ ไปที่อีเมล admin@edfthai.org  ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุรีย์รัตน์ แจ่มประเสริฐ โทรศัพท์ 061 656-9454 หรือ LINE ID : toyjazz

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530  และมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้สามารถคลิกดูรายละเอียดการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่ www.edfthai.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad