Header Ads

Header ADS

กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2564

กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ  

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2564    

 

ดร. สุปราณี  คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายชนาสิน สิมะดํารงค์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวภิม นครศรี หัวหน้างานส่วนกีฬา เป็นตัวแทนกล่าววัตถุประสงค์ของงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีจัดการอบรม ปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ให้กับนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยการจัดงานครั้งนี้มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเข้าร่วมมากกว่า 500 คน มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเอง และทำให้รู้จักตัวเองกันมากขึ้น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสนุกสนาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  สำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์ ประกาศกำหนดการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นกรณีพิเศษ มีนักกีฬาผ่านเกณฑ์ได้รับทุนการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 370 คน แบ่งเป็น นักกีฬาทีมชาติ 201 คน นักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 165 คน และบุคลากรกีฬา 4 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,500,000 บาท 

ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาจนถึงปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 16 ปี รวมแล้วกองทุนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นจำนวน 1,526 คน เพื่อสร้างเสริมโอกาสให้นักกีฬาสามารถฝึกฝนได้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อสร้างอาชีพและชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 


สำหรับนักกีฬา หรือบุคลากรทางด้านการกีฬาท่านใด สนใจเข้าร่วมขอรับทุน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ https://nsdf.or.th/หรือ Facebook กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/nsdf.or.th/ 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.