Header Ads

Header ADS

โนวาแวกซ์ยกระดับบทบาทในงานประชุมวัคซีนโลกและงานประชุมจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้อแห่งยุโรป ครั้งที่ 32  โนวาแวกซ์ยกระดับบทบาทในงานประชุมวัคซีนโลกและงานประชุมจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้อแห่งยุโรป ครั้งที่ 32

  • เตรียมนำเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวัคซีนลูกผสมป้องกันโควิด- 19 และไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในงานประชุมวัคซีนโลก
  • บทคัดย่อและงานนำเสนอหลายรายการจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์อย่าง NVX-CoV2373

  โนวาแวกซ์ อิงค์ (Novavax, Inc.) (Nasdaq: NVAX) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พัฒนาและจำหน่ายวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับโรคติดเชื้อรุนแรง จะนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาทดลองวัคซีนลูกผสมป้องกันโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของบริษัทเป็นครั้งแรกในงานประชุมวัคซีนโลก (World Vaccine Congress หรือ WVC) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2565 นอกจากนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อที่บริษัทกำลังพัฒนาอย่าง NVX-CoV2373 ในทั้งงานประชุมวัคซีนโลกและงานประชุมจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้อแห่งยุโรป (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases หรือ ECCMID) ครั้งที่ 32 ณ กรุงลิสบอน โปรตุเกส ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2565 โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลจากบทคัดย่อและผลงานนำเสนอแปดรายการ ซึ่งรวมถึงการนำเสนอแบบบรรยายสี่รายการ ภายในงานประชุมทั้งสองงานนี้

  นายแพทย์เกรกอรี เอ็ม เกล็นน์ (Gregory M. Glenn) ประธานฝ่ายการวิจัยและพัฒนา บริษัทโนวาแวกซ์ กล่าวว่า “บทบาทของเราในงานประชุมระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมทั้งสองงานนี้ แสดงถึงการยึดมั่นในพันธกิจของเราที่กำลังดำเนินอยู่ในการจัดการกับโรคโควิด-19 ตลอดจนบ่งชี้ความก้าวหน้าของเราในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่รุ่นใหม่ เราตั้งตารอที่จะได้แบ่งปันข้อมูลล่าสุดเหล่านี้ ซึ่งจะยิ่งแสดงถึงศักยภาพในการดำเนินงานของเราต่อไป”

  การนำเสนอหลักของโนวาแวกซ์ในงานประชุมวัคซีนโลก

  เกล็นน์ จีภูมิคุ้มกันต่อโควิด- 19 จะอยู่ได้นานเพียงใด และวัคซีนของเราจะยังคงใช้ได้ผลกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวลหรือไม่อภิปรายหมู่
  19 เมษายน 2565
  8:45 – 9:45 น. (เวลาตะวันออก)
  คิม ดีจับตาดูความปลอดภัยของวัคซีนโควิด- 19 ภายใต้การอนุมัติให้ใช้เป็นการฉุกเฉิน: ความท้าทายและบทเรียนอภิปรายหมู่
  20 เมษายน 2565
  12:10 – 1:10 น. (เวลาตะวันออก)
  เกล็นน์ จีข้อมูลเชิงคลินิกล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด- 19 ของโนวาแวกซ์ชนิดอนุภาคนาโนที่ทำจากการตัดต่อชิ้นส่วนโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อในการใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นบรรยาย
  ช่วงโควิดและอื่น ๆ – M4
  20 เมษายน 2565
  12:40 – 12:00 น. (เวลาตะวันออก)
  ชินเด วีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนนาโนฟลู * และวัคซีนลูกผสมป้องกันโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ของโนวาแวกซ์บรรยาย
  ช่วงโรคไข้หวัดใหญ่และโรคระบบทางเดินหายใจ – M4
  20 เมษายน 2565
  12:40 – 1:10 น. (เวลาตะวันออก)

  *นาโนฟลู (NanoFlu) คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดอนุภาคนาโนที่ทำจากการตัดต่อโปรตีนฮีแม็กกลูตินิน (HA) ซึ่งผลิตโดยโนวาแวกซ์ วัคซีนทดลองที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยนี้ได้รับการประเมินระหว่างการศึกษาทดลองแบบควบคุมระยะที่ 3 ในช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่ปี 2562-2563

  การนำเสนอหลักของโนวาแวกซ์ในงานประชุมจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้อแห่งยุโรป

  โทแบ็ค เอสความปลอดภัยและประสิทธิศักย์ในปัจจุบันของวัคซีนโควิด- 19 NVX-CoV2373 ในสหราชอาณาจักรบทคัดย่อ #04525
  บรรยาย
  ช่วงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด
  25 เมษายน 2565
  16:15 – 17:15 น. (เขตเวลาชาติยุโรปกลาง)
  ชินเด วีความคงทนในระยะยาวของการตอบสนองของทีเซลล์ CD4+ หลายหน้าที่แบบจำเพาะเจาะจงแอนติเจนต่อเชื้อไวรัสที่มีลักษณะคล้ายวัคซีน และมีการกลายพันธุ์อย่างค่อยเป็นค่อยไป: ผลลัพธ์ของการศึกษาทดลองระยะที่ 3 ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดอนุภาคนาโนที่ทำจากการตัดต่อโปรตีนฮีแม็กกลูตินินและใช้ซาโปนินเป็นสารเสริมฤทธิ์ ซึ่งครอบคลุมไวรัสสี่สายพันธุ์บทคัดย่อ #1197
  บรรยาย
  ช่วงโรคติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ: ไข้หวัดใหญ่และโรติดเชื้อไวรัส RSV
  26 เมษายน 2565
  11:00 – 12:00 น. (เขตเวลาชาติยุโรปกลาง)
  อัญเญซ จีความปลอดภัย ประสิทธิศักย์ และประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดทำจากการตัดต่อโปรตีนส่วนหนามของเชื้อและมีการใช้สารเสริมฤทธิ์ (NVX-CoV2373) ในการศึกษาทดลองระยะที่ 3 ในกลุ่มวัยรุ่น (โครงการ PREVENT-19)บทคัดย่อ #04455
  ภาคนิทัศน์
  ช่วง 12g. การพัฒนาวัคซีน การศึกษาทดลอง ประสิทธิศักย์ นโยบาย
  25 เมษายน 2565
  12:00 – 13:00 น. (เขตเวลาชาติยุโรปกลาง)
  อัญเญซ จีระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ SARS-CoV-2 ที่ได้จากการศึกษาทดลองด้านประสิทธิศักย์และความปลอดภัยระยะที่ 3 สำหรับวัคซีน NVX-CoV2373 (โครงการ PREVENT-19) ในสหรัฐและเม็กซิโกบทคัดย่อ #00284
  ภาคนิทัศน์
  ช่วง 12l. พัฒนาการไวรัส สายพันธุ์กลายพันธุ์ และผลกระทบ
  25 เมษายน 2565
  12:00 – 13:00 น. (เขตเวลาชาติยุโรปกลาง)
  เบย์ฮากี เอชการตั้งครรภ์และผลที่เกี่ยวข้องที่มีการรายงานในโครงการพัฒนาเชิงคลินิกสำหรับวัคซีนโควิด- 19 NVX-CoV2373บทคัดย่อ #01705
  ภาคนิทัศน์
  ช่วง 12g. การพัฒนาวัคซีน การศึกษาทดลอง ประสิทธิศักย์ นโยบาย
  25 เมษายน 2565
  12:00 – 13:00 น. (เขตเวลาชาติยุโรปกลาง)
  มาร์เชส เอการพร้อมรับและความต้องการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด- 19 ในกลุ่ม “ผู้ที่มีความลังเลในการรับวัคซีน”บทคัดย่อ #04362
  ภาคนิทัศน์
  ช่วง 12g. การพัฒนาวัคซีน การศึกษาทดลอง ประสิทธิศักย์ นโยบาย
  25 เมษายน 2565
  12:00 – 13:00 น. (เขตเวลาชาติยุโรปกลาง)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์งานประชุมวัคซีนโลก ณ กรุงวอชิงตัน 2565 และงานประชุมจุลชีววิทยาคลินิกและโรคติดเชื้อแห่งยุโรป ครั้งที่ 32

  เกี่ยวกับโนวาแวกซ์

  โนวาแวกซ์ อิงค์ (Nasdaq: NVAX) เป็นบริษัทชีวเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วโลก ผ่านการค้นคว้า พัฒนา และวางจำหน่ายวัคซีนล้ำนวัตกรรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีลูกผสมอันเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ผนวกรวมพลังและความเร็วของพันธุวิศวกรรม เพื่อสร้างอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติสร้างภูมิต้านทานสูง ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพทั่วโลก NVX-CoV2373 ซึ่งเป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น ได้รับการอนุมัติอย่างมีเงื่อนไขจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลก ทั้งคณะกรรมาธิการยุโรปและองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลอีกหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังพิจารณาวัคซีนตัวนี้ และนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว โนวาแวกซ์ยังอยู่ระหว่างการประเมินวัคซีนลูกผสมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในการทดลองทางคลินิกเฟส 1/2 ซึ่งผสมวัคซีน NVX-CoV2373 เข้ากับ NanoFlu ซึ่งเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แบบอนุภาคนาโนที่ทางบริษัทกำลังพัฒนา วัคซีนเหล่านี้ผนวกรวมสารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอันเป็นกรรมสิทธิของโนวาแวกซ์อย่าง Matrix-M™ เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีลบล้างในระดับสูง

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.novavax.com และติดตามเราได้ทางลิงด์อิน

  ติดต่อ 
  นักลงทุน
  เอริกา ชัลส์ (Erika Schultz) | โทร: 240-268-2022 
  อีเมล: ir@novavax.com

  สื่อมวลชน
  อาลี ชาร์แทน (Ali Chartan) | 240-720-7804 
  ลอรา คีแนน ลินด์ซีย์ (Laura Keenan Lindsey) | โทร: 202-709-7521 
  อีเมล: media@novavax.com

  ไม่มีความคิดเห็น

  รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.