Header Ads

Header ADS

โออาร์ คว้ารางวัล BEST IPO ที่สุดแห่งเอเชีย โดย Asset Asian Awards 2021 ตอกย้ำสุดยอด IPO ทรงพลังแห่งปี

 

โออาร์ คว้ารางวัล BEST IPO ที่สุดแห่งเอเชีย โดย Asset Asian Awards 2021 ตอกย้ำสุดยอด IPO ทรงพลังแห่งปี

            บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ตอกย้ำความภาคภูมิใจในความสำเร็จระดับเอเชีย คว้ารางวัลประเภท BEST IPO ที่สุดแห่งความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO (Initial Public Offering) จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของเอเชียด้านการเงินและการลงทุนที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน โดยหุ้นโออาร์ถือว่าเป็นหุ้น IPO ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยมูลค่าเกือบ 54,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นหุ้น IPO ที่มีรายการจองซื้อหุ้นสูงที่สุดในประวัติการณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ มูลค่าบริษัท มูลค่าการเข้าตลาด และขนาดของการเปิดขายหุ้น IPO คัดเลือกโดยคณะกรรมการ บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิของ The Asset ร่วมกับสถาบันการเงิน โดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มนักลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำโดย Asset Benchmark Research ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ โออาร์ ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงกระจายมั่งคั่งและความเป็นเจ้าของให้กับประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโออาร์ในฐานะผู้ถือหุ้นที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.