Header Ads

Header ADS

ราชกรรมาธิการอัลอูลาเผยสูตรสำเร็จในการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ในการประชุมผู้ประกอบการโลกที่กรุงริยาด

 


ราชกรรมาธิการอัลอูลาเผยสูตรสำเร็จในการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ในการประชุมผู้ประกอบการโลกที่กรุงริยาด


– ราชกรรมาธิการอัลอูลาบูรณาการความยั่งยืนทางธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างธุรกิจเอสเอ็มอีที่เติบโตอย่างยั่งยืนและทรงพลัง
– อาเมอร์ อัลมาดานี ซีอีโอของราชกรรมาธิการอัลอูลา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “จุดกระแสการท่องเที่ยว” ในการประชุมผู้ประกอบการโลก ประจำปี 2565
– เมืองอัลอูลาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ผู้แทนจากทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมการประชุมผู้ประกอบการโลก ประจำปี 2565 หรือ Global Entrepreneurship Congress 2022 ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสนี้ ราชกรรมาธิการอัลอูลา (Royal Commission for AlUla หรือ RCU) ได้นำเสนอแนวทางอันเป็นเอกลักษณ์ในการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) โดยเน้นไปที่ความยั่งยืนแบบบูรณาการ

RCU เข้าร่วมการประชุมในสัปดาห์นี้ในฐานะผู้สนับสนุนองค์ความรู้และการวางแผนงานอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ อาเมอร์ อัลมาดานี (Amr AlMadani) ซีอีโอของ RCU ยังร่วมเสวนาในหัวข้อ “จุดกระแสการท่องเที่ยว” (Tourism at a tipping point) ด้วย

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม RCU จะนำความรู้ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปนำเสนอที่เมืองอัลอูลา โดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึง

RCU กำลังจัดงานที่เมืองอัลอูลาร่วมกับมุนชาอัต (Monsha’at) หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ภายในงานประกอบด้วยการอภิปรายแบบคณะว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั่วถึง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพที่พร้อมสำหรับอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตในระดับสูง นอกจากนั้นยังมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาและการนำเสนอจากบรรดาผู้ประกอบการในอัลอูลา

คุณอัลมาดานี กล่าวว่า “การพัฒนาเอสเอ็มอีมีความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ปี 2573 หรือ Vision 2030 โดย RCU มุ่งมั่นปฏิรูปเมืองอัลอูลาโดยอาศัยความสำเร็จของเอสเอ็มอีและเอ็มเอสเอ็มอี เพื่อสร้างจุดหมายปลายทางที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ เราเชื่อมั่นในสูตรสำเร็จของเราในการบูรณาการความยั่งยืนทางธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราทำ ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีในอัลอูลาเติบโตอย่างยั่งยืนและทรงพลัง เรากำลังบำรุงดินเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห่งความคิดของผู้ประกอบการผลิดอกออกผล เมื่อผลผลิตในสวนแห่งนี้เติบโตก็จะสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชนและผู้มาเยือน”

ตัวอย่างที่ชัดเจนของภารกิจที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในเมืองอัลอูลาคือ ไวบ์ส อัลอูลา (Vibes AlUla) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาร่วมกับ RCU โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมระบบนิเวศผู้ประกอบการของอัลอูลาผ่านการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรม การให้บริการ และการจัดหาพื้นที่สำนักงานร่วมกัน นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ราว 80 รายให้เข้าใจถึงหลักการทำธุรกิจเบื้องต้น รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อยอีกราว 60 ราย

ในบรรดาผู้ประกอบธุรกิจ 60 รายนี้ มีอยู่ 15 รายที่ได้รับการสนับสนุนในเชิงลึกเพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจเหล่านี้ได้สร้างงานใหม่ 15 ตำแหน่ง พร้อมกับเปิดรับการลงทุนและมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกว่า 15 ครั้ง ทั้งในส่วนของบริการจัดการอีเวนต์ไปจนถึงการผลิตน้ำผึ้ง และตลอด 18 เดือนข้างหน้าจำนวนบุคลากร “เริ่มต้น” จะอยู่ที่ราว 700 คน ส่วนผู้ประกอบธุรกิจอีก 45 รายจะได้รับการสนับสนุนในแง่ของทักษะทางธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้จึงถือเป็นจุดปล่อยตัวธุรกิจใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ พร้อมความสามารถในการพลิกโฉมและตอบสนองความต้องการของธุรกิจอื่น ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นโดยตรง

เสาหลักของแผนการส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีของ RCU ประกอบด้วย

1. ส่งเสริมการเติบโตในท้องถิ่น

 • เอสเอ็มอีและเอ็มเอสเอ็มอีในเมืองอัลอูลาอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถ ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสมากมายหลายด้าน ตั้งแต่การผลิตน้ำมันมะรุม, การปลูกส้มและอินทผลัม, หัตถกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม, อาหาร บริการ และการท่องเที่ยว ไปจนถึงประวัติศาสตร์และประเพณี  
 • RCU กำลังพัฒนาธุรกิจระดับรากหญ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและสินทรัพย์ทางธรรมชาติในการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองได้

2. สร้างเสริมความสามารถและศักยภาพ

 • RCU ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร ขยายความครอบคลุมของธุรกิจ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้
  – ไวบ์ส อัลอูลา (Vibes AlUla) ศูนย์รวมการฝึกอบรม การจัดตั้ง และการพัฒนาเอสเอ็มอี
  – ไวบ์ส จัดกิจกรรมส่งเสริมเอสเอ็มอีในอัลอูลา (AlUla SME Enablement Programme) เป็นครั้งแรก โดยช่วยจัดตั้งเอสเอ็มอีไปแล้ว 14 แห่ง ณ เดือนมีนาคม 2565
  – ศูนย์ภาษาอัลอูลา (AlUla Languages Centre) มอบโอกาสในการเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ และเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ
  – โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มอบโอกาสในการเติบโต

3. เปิดประตูสู่โอกาส

 • RCU ส่งเสริมระบบนิเวศเอสเอ็มอี โดยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่มีพลังและความฝันได้มาลงหลักปักฐานในเมืองอัลอูลา ด้วยการจัดตั้งเอสเอ็มอีและสนับสนุนวาระระดับชาติ
 • ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงเป้าหมายความยั่งยืนทางธรรมชาติและสังคมของ RCU และเนื่องจากความยั่งยืนต้องอาศัยการตรวจสอบติดตาม RCU จะติดตามสุขภาพของเอสเอ็มอีด้วยดัชนีที่พัฒนาขึ้นใหม่ นั่นคือ ดัชนีการดำเนินงานของจุดหมายปลายทาง (Destination Performance Index)
 • กลยุทธ์นี้สะท้อนถึงมุมมองอันเป็นสากลของ RCU โดยได้รับการสนับสนุนจากความสำเร็จของเอสเอ็มอีในจอร์แดนและอินเดีย รวมถึงแนวคิดด้านห่วงโซ่อุปทานของบรรดานักเศรษฐศาสตร์ เช่น ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter)

ความพยายามโดยการนำของ RCU ส่งผลให้เอสเอ็มอีในอัลอูลาเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีเกิดใหม่มีทั้งผู้ให้บริการทัวร์ดูดาว ฟาร์มผลไม้ครอบครัว ฟาร์มผึ้ง ตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม ผู้ค้าปลีกสบู่จากธรรมชาติ ผู้จัดการอีเวนต์ ผู้ให้เช่าอพาร์ตเมนต์ระยะสั้น และร้านขายเบเกอรีโฮมเมดออนไลน์

คุณอัลมาดานี ตั้งข้อสังเกตว่า “ความยั่งยืนแบบบูรณาการไม่ใช่แค่การบูรณาการเศรษฐกิจกับธรรมชาติและสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบูรณาการอดีตกับปัจจุบัน ปัจจุบันกับอนาคต และเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม บรรพบุรุษของเราล้วนเป็นผู้ประกอบการ เพราะการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมหฤโหดต้องอาศัยการใช้สิ่งต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด บรรพบุรุษของเราเย็บปักถักร้อยโดยใช้เส้นไหมและเส้นใยโลหะ ปลูกอินทผลัมและเก็บหญ้าแห้ง ทำงานเป็นช่างเหล็ก เปิดร้านกาแฟ ฯลฯ ทุกวันนี้เราสามารถประสบความสำเร็จได้มากมายด้วยการต่อยอดมรดกตกทอดที่เกิดจากความคิดริเริ่มและความพยายามของบรรพบุรุษ ในอัลอูลาสมัยใหม่ที่เชื่อมกับทั่วโลกอย่างสมบูรณ์และเปี่ยมด้วยความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัด”

คุณอัลมาดานีมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งในด้านความเป็นผู้ประกอบการ ตัวเขาเองก็เป็นผู้ประกอบการในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เนชันแนล ทาเลนท์ส คอมพานี (National TalentS Company) โดยในช่วงปี 2550-2560 เขาเป็นผู้นำองค์กรในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับรากหญ้า ด้วยการริเริ่มโครงการสะเต็ม (STEM) และโครงการอัจฉริยภาพหลากหลายโครงการ รวมถึงจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (‎International Science & Engineering Fair) ครั้งแรกในซาอุดีอาระเบีย

เกี่ยวกับราชกรรมาธิการอัลอูลา

ราชกรรมาธิการอัลอูลา ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในเดือนกรกฎาคมปี 2560 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเมืองอัลอูลาในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ แผนการระยะยาวของราชกรรมาธิการอัลอูลาคือการพัฒนาเศรษฐกิจและเมืองด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบ และยั่งยืน พร้อมกับอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้เมืองอัลอูลาเป็นจุดหมายปลายทางการอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยว เป้าหมายเหล่านี้ก่อให้เกิดโครงการมากมายทั้งในด้านโบราณคดี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และศิลปะ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การสร้างพลังให้กับชุมชน และการอนุรักษ์มรดกตกทอดตามวิสัยทัศน์ปี 2573 หรือ Vision 2030 ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1775087/Amr_AlMadani.jpg

ติดต่อ: อีเมล: jinith.joy@hkstrategies.com โทร. +971528527285

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.