Header Ads

Header ADS

คิกออฟ แนวคิด "Learn to Earn" มูลนิธิเอสซีจี จุดประกายคน Gen Z มุ่งปลูกฝังการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในยุคนี้

 

คิกออฟ แนวคิด "Learn to Earn" มูลนิธิเอสซีจี จุดประกายคน Gen Z มุ่งปลูกฝังการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในยุคนี้

“มูลนิธิเอสซีจี” คิกออฟแนวคิด “Learn to Earn” เรียนรู้เพื่ออยู่รอด สร้างอนาคตเด็กและเยาวชน ผ่านภารกิจหลักในการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคน Gen Z

โดยการเสริมทักษะทางด้านความรู้ความสามารถ (Hard skill) และ ทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft skill) หรือที่เรียกว่า ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต

พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โดยดึง สไปร์ท - เขื่อน และ ลูกกอล์ฟ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคน Gen Z นอกจากนี้ ยังจับมือกับ GMMTV จัดแคมเปญ ‘CLASS of 21st’ นำทัพศิลปินคนรุ่นใหม่ในสังกัดร่วมทำภารกิจที่ต้องอาศัยทักษะความรู้และการใช้ชีวิต ทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “เมื่อก่อน เราอาจจะเคยเชื่อว่าการเรียนในห้องเรียนมีเพียงรูปแบบเดียวที่จำเป็นและเหมาะกับทุกคน แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป รูปแบบการเรียนรู้ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย ยิ่งโลกไร้พรมแดน ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น น้องๆ เยาวชนเองก็รู้จักตั้งคำถามกับตัวเองมากขึ้นว่าตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร อยากจะมีชีวิตแบบไหน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาทักษะของเยาวชนให้ตอบโจทย์และตรงกับสภาวการณ์ปัจจุบันผ่านแนวคิด Learn to Earn มุ่งเน้นให้ทุนการศึกษาในการหนุนและเสริมสร้างพัฒนาทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ หรือคน Gen Z ด้วยการใช้ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Power Skill) 

ทักษะที่มีบทบาทสำคัญในการนำไปใช้ประกอบอาชีพ เช่น นักบริบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ยูทูปเบอร์ นักกีฬาอีสปอร์ต เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ ยังสนับสนุนการสร้างทักษะเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional skills) ยกตัวอย่างเช่น ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดอาวุธเสริมทักษะให้เยาวชนพร้อมออกไปดำเนินชีวิตสามารถอยู่รอดในโลกปัจจุบันและอนาคตอย่างดีที่สุด”

ในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2565 มูลนิธิเอสซีจีได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยหนึ่งในพลังที่สำคัญคือกลุ่มผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาว Gen Z ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย สไปร์ท-ศุกลวัฒน์ พวงสมบัติ

แรปเปอร์มากความสามารถ แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อย เขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ตัวแทนผู้ที่มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างมาก และ ลูกกอล์ฟ- คณาธิป สุนทรรักษ์ ผู้สอนยุคใหม่ขวัญใจเด็ก Gen Z จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเขา

สำหรับแคมเปญ ‘CLASS of 21st ’ เป็นการรวมตัวของกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่ 3 รุ่นจาก GMMTV อาทิ คริส-พีรวัส, ปอนด์-ณราวิชญ์ และ เจมิไนน์-นรวิชญ์ ที่จะต้องมาปฏิบัติภารกิจแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ และทำความเข้าใจ ‘ทักษะแห่งอนาคต’ ไปพร้อม ๆ กับผู้ชมเพื่อเอาตัวรอดจากภารกิจในคลาสต่าง ๆ ภายใต้คอนเซปต์ ‘Young Survivors รุ่นนี้…ต้องรอด’ ผ่านช่องทาง YouTube channel GMMTV

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งภารกิจหลักของมูลนิธิเอสซีจี คือ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาภายใต้แนวคิด Learn to Earn ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,700 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับ ปวส. และ ป.ตรี รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve ด้านเทคโนโลยี IT รวมถึง ด้านการส่งเสริมอาชีพทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.