Header Ads

Header ADS

SAS เปิดหลักสูตรใหม่ ช่วยเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ไปจนถึงปูทางสู่อาชีพในฝันให้นักศึกษา


SAS เปิดหลักสูตรใหม่ ช่วยเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ไปจนถึงปูทางสู่อาชีพในฝันให้นักศึกษา

SAS Skill Builder สำหรับนักศึกษาเชื่อมโยงกับเส้นทางการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตร และแหล่งข้อมูลสร้างอาชีพของ SAS

กรุงเทพฯ 19 เมษายน 2565 – ในปัจจุบันตลาดกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลมากขึ้น SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์จึงเปิดตัวโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านระบบวิเคราะห์ และได้ใบรับประกาศนียบัตรในหลักสูตรตามที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยโปรแกรมสร้างเสริมทักษะ SAS® Skill Builder สำหรับนักศึกษา เป็นพอร์ทัลการเรียนรู้แบบเสมือนจริงระดับสากลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าไปใช้งานซอฟต์แวร์ อีเลิร์นนิ่ง รวมถึงได้รับใบประกาศนียบัตรจาก SAS และยังได้รับคำแนะนำด้านการหางานและสร้างเครือข่ายกลุ่มนายจ้างให้แก่นักศึกษาอีกด้วย 

คุณณัฐพล อภิลักโตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "นักศึกษาสามารถเรียนหลักสูตรของ SAS และสมัครงานในสายงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยโปรแกรม SAS® Skill Builder สำหรับนักศึกษา เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษากลุ่มนี้เติบโตในหน้าที่การงานหลังการระบาดใหญ่สิ้นสุดลง พร้อมทั้งยกระดับทักษะการทำงานตลอดช่วงชีวิตอีกด้วย"

เส้นทางสู่นักวิเคราะห์มืออาชีพ

จากรายงานดัชนีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลประจำปี 2563 ของ Forrester ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมากถึงร้อยละ 63 กล่าวว่า พวกเขาไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานต่อเนื่อง เนื่องจากมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลภายในองค์กรไม่เพียงพอ ในขณะที่ร้อยละ 55 ระบุว่าพวกเขาประสบปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ 

ด้วยเหตุนี้ โปรแกรม SAS Skill Builder สำหรับนักศึกษา จะช่วยให้นักศึกษาคว้าตำแหน่งงานในสายงานนี้ได้มากขึ้น เพราะได้เตรียมความพร้อมไว้ให้ดังต่อนี้ 

ซอฟต์แวร์คลาวด์ฟรี : โปรแกรม SAS OnDemand สำหรับนักวิชาการ และ SAS® Viya® สำหรับผู้เรียน 

อีเลิร์นนิ่งฟรี : หลักสูตรทักษะพื้นฐาน เช่น การรู้เท่าทันข้อมูล (Data literacy) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Point-and-click การเขียนโปรแกรม ระบบวิเคราะห์ภาพและสถิติภาพ การวิเคราะห์ทางสถิติ การสร้างแบบจำลองแบบการคาดการณ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง 

เส้นทางสู่การรับรองง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรของ SAS ที่น่าสนใจหลักสูตรอื่นๆ 

ส่วนลดพิเศษในการสอบใบประกาศนียบัตรสำหรับคนที่ลงทะเบียนกับเรา

รับแบดจ์ประจำแต่ละทักษะเพื่อให้นายจ้างเห็นถึงทักษะต่างๆ ที่มี เช่น การสร้างภาพจากข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง เป็นต้น 

แหล่งข้อมูลสร้างอาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยนักศึกษาสามารถศึกษาเส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพ วิธีการที่ทำให้ตนโดดเด่นกว่าผู้อื่น และเข้าถึงเครือข่ายกลุ่มนายจ้างที่กำลังเปิดรับตำแหน่งตามสายงานที่พวกเขาใฝ่ฝัน  

*ต้องใช้โดเมนอีเมลวิชาการเพื่อเข้าถึง SAS Skill Builder สำหรับนักเรียน

เติบโตในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

โปรแกรม SAS Skill Builder สำหรับนักศึกษา รวมข้อมูลจากหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์อันมีค่าและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้เรียนรู้ทักษะที่มีคุณค่าที่สุดประการหนึ่งเพื่อความสำเร็จในสังคมและการทำงานในปัจจุบัน นั่นคือ การรู้เท่าทันข้อมูล และในโลกที่เต็มไปด้วยการบิดเบือนข้อมูลและข้อมูลผิดๆ จำนวนมหาศาล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการบริโภค ตีความ และทำความเข้าใจข้อมูล โดยโปรแกรม SAS Skill Builder สำหรับนักเรียน ได้ผนวกหลักสูตร Data Literacy Essentials ซึ่งเป็นหลักสูตร SAS ที่แนะนำข้อมูลพื้นฐานและกลยุทธ์สำหรับการใช้และการตรวจสอบข้อมูล การค้นหาความหมาย การตัดสินใจ และการสื่อสารข้อมูล หลักสูตรนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่มีความห่วงใยบุตรหลาน เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุข ซึ่งแต่ละคนใช้ข้อมูลเพื่อค้นหา ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ และแก้ปัญหาตลอดช่วงการแพร่ระบาด

หลักสูตรมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายด้านจริยธรรมในการทำงานกับข้อมูล จริยธรรมของข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีที่เราค้นหา ตีความ และนำเสนอข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการตัดสินทางศีลธรรมในสิ่งที่เราทำเมื่อทำงานกับข้อมูล หลักสูตรยังครอบคลุมถึงอคติที่ส่งผลต่อวิธีที่เราโต้ตอบและสื่อสารข้อมูล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น


***


เกี่ยวกับ SAS 

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ SAS สร้างพลังขับเคลื่อนและเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าทั่วโลกด้วยนวัตกรรมซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนโฉมข้อมูลให้เป็นความเป็นอัจฉริยะ SAS จึงพร้อมมอบอำนาจในการหยั่งรู้ (THE POWER TO KNOW®) ให้แก่คุณ 

เยี่ยมชมเราได้ที่ SAS.com 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.