Header Ads

Header ADS

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จับมือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข มอบทุนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด
แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จับมือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข
มอบทุนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด


แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน) จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บริการทางการแพทย์แบบ 'ปรกติวิถีใหม่' รับมือโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคหืด (Asthma)" เพื่อถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวทางการรักษาและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด รวมไปถึงผลกระทบของ PM 2.5 ต่อโรคระบบทางเดินหายใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสาธารณสุขที่ 1

.com/img/a/

นอกจากนี้ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นายไมเคิล มิงเวย ควาน ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ Respiratory & Immunology and Vaccines & Immune Therapies ได้มอบทุนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์ จำนวน 20 ทุน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืด โดยมี นพ.กนก พิพัฒน์เวช อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเขตสุขภาพที่ 1 รับมอบ

นพ.กนก พิพัฒน์เวช ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเขตสุขภาพที่ 1 กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า "โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องทุกข์ทรมานจากอาการของโรคหืดกำเริบและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาไปเป็นจำนวนมากและบางรายอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จากการดำเนินการที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า สำนักเขตสุขภาพที่ 1 ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) และโรคหืด (Asthma) อย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะยิ่งทำให้ผลการดำเนินการของเขตสุขภาพบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผมหวังว่าผลจากความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถขยายผล เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง (COPD) และโรคหืด (Asthma) ในระดับประเทศต่อไป"

.com/img/a/

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Healthy Lung Thailand ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมทางการแพทย์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด พร้อมยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และการเข้าถึงการบริการเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษา และจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ Healthy Lung Thailand

โครงการ Healthy Lung Thailand ได้เริ่มต้นดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โดยมีจุดประสงค์ในการมุ่งสร้างการตระหนักรู้และ สนับสนุนการเข้าถึงการวินิฉัยโรคและการรักษาโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรจากภาครัฐ เอกชน และการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรง

เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.