Header Ads

Header ADS

โฮโด เปิดผลสำรวจใหม่ล่าสุด พบว่า คนไทยกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ เน้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสุขในปัจจุบัน

 .com/img/a/

.com/img/a/ ฮาคูโฮโด เปิดผลสำรวจใหม่ล่าสุด พบว่า คนไทยกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ เน้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสุขในปัจจุบัน

ฮาคูโฮโด เปิดผลสำรวจใหม่ล่าสุด พบว่า คนไทยกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ เน้นการจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสุขในปัจจุบัน เศรษฐกิจเดินหน้า คนไทยอยากใช้จ่ายสูงสุดในช่วงครึ่งปี 'ฮาคูโฮโด' เสนอแบรนด์ เน้นกลยุทธ์เพิ่มความสุขกับครอบครัว ภายใต้ชีวิต "NOW NORMAL"


สถาบันวิจัยความเป็นอยูjฮาคูโฮโด อาเซียน(ประเทศไทย) หรือ Hakuhodo Institute of Life and Living ASEN(Thailand) ร่วมกับบริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด(SPA-HAKUHODO CO.,LTD) เผยผลสำรวจการคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทยประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงการจับจ่ายสูงสุด คนไทยให้ความสำคัญกับตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น พร้อมเสนอให้แบรนด์ต่าง ๆ เร่งจัดโปรโมชันเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค อาทิ การจัดแคมเปญสำหรับสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การจัดโปรโมชันสำหรับสินค้าอุปกรณ์การเรียนให้ผู้ปกครองสามารถซื้อในราคาที่พึงพอใจเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนอย่างทันสมัย หรือโปรโมชันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อความสบายใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้น ๆ

.com/img/a/

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.