Header Ads

Header ADS

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ในโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” 

ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 – 19:00 น ณ บริเวณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม 

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2565  –  ไอคอนสยาม ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” กิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดภาวะขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ ซึ่งกําหนดจัดให้มีการรับบริจาคทุกๆ 3 เดือน โดยจะมีพิธีเปิดโครงการและรับบริจาคครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 11:00 – 19:00 น   ณ บริเวณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น ไอคอนสยาม และครั้งต่อไปวันที่ 28 กันยายนและวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ตามลําดับ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.