Header Ads

Header ADS

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต”

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านสายตาให้ได้รับบริการอย่างเข้าถึง

 

แว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดินหน้าสานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัด ให้ได้รับบริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และได้ใช้แว่นที่มีประสิทธิภาพตรงตามค่าสายตา นำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th และไลน์ @topcharoen


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.