Header Ads

Header ADS

ONESIAM ลานเชื่อมแยกปทุมวัน ออกแบบด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อการเข้าถึงอย่างสะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

ONESIAM ลานเชื่อมแยกปทุมวัน
ออกแบบด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ (
Universal Design)
เพื่อการเข้าถึงอย่างสะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต

กรุงเทพฯ (31 พฤษภาคม 2565) –ONESIAM ลานทางเชื่อมสี่แยกปทุมวัน ที่ออกแบบด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และประชาชนทั่วไป ที่วันนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตอกย้ำสัญญลักษณ์ “เมืองอารยสถาปัตย์" เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวล ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 5  สร้างประโยชน์มหาศาลให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงพื้นที่โดยรอบบริเวณได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย  ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และกลายเป็นต้นแบบของลานทางเชื่อมในเมืองหลวงที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยทั้งความสวยงามและประโยชน์การใช้งาน

ที่มาของ ONESIAM ลานเชื่อมแยกปทุมวัน

  1. ONESIAM ลานเชื่อมสี่แยกปทุมวันนี้เกิดขึ้นจากสมาคมการค้าพลังสยาม หรือที่รู้จักกันในนามพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) ซึ่งนำโดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด พร้อมด้วยผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในย่านสยาม ร่วมกันสนับสนุนการปรับปรุงลานเชื่อมแยก     ปทุมวัน อันจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ
  2. เชื่อมสถานที่สำคัญโดยรอบ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ,สนามกีฬาแห่งชาติศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์  สยามสแควร์   สยามดิสคัฟเวอรี่ และเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนสถานีรถไฟฟ้าสถานีสยาม สนามกีฬาแห่งชาติ ได้อย่างสะดวก ตอกย้ำย่านสยามในฐานะประตูสู่กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาภายในย่าน ด้วยการออกแบบ       แบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design)  โดดเด่น และเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญสำหรับคนจากทั่วโลกในฐานะ Art District  
  3. แรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก  High Line ในนิวยอร์ค  ที่สู่การรังสรรค์ลานเชื่อมแยกปทุมวันที่คลุมทางเดินด้วย art abstract ที่มองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปใบบัวลอยอยู่บนผิวน้ำ สะท้อนถึง          ความเขียวขจีบ่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปทุมวัน พร้อมบอกเล่าที่มาของพื้นที่บริเวณย่านสยามแห่งนี้ที่เดิมเป็นสระบัวขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพได้อย่างดี 
  4. ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งพื้นที่ศิลปะสาธารณะ จุดชมวิว พิกัดใหม่ที่ผู้คนนิยมขึ้นมาถ่ายภาพได้ใช้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวดูแลรับผิดชอบโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เพื่อช่วยรองรับผู้คนสัญจรที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นจากอัตราการขยายตัวของสถานที่โดยรอบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ขับเคลื่อนให้ย่านแห่งนี้เจริญและเติบโตยิ่งขึ้น ส่งต่อประโยชน์ให้กับธุรกิจ และผู้คนที่อยู่โดยรอบไม่ว่าจะเป็น สถานศึกษา สถานที่ราชการ วัด และจุดเชื่อมต่อการเดินทาง

นี่คือตัวอย่างการพัฒนาธุรกิจที่เอื้ออำนวยให้ทุกส่วนในระบบนิเวศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยต้นแบบที่สะท้อนวิธีคิดด้านอารยสถาปัตย์ที่เอื้อประโยชน์ในยุคของการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งมวลให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น และพร้อมต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยเร็วๆ นี้


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.