Header Ads

Header ADS

“กองทุนสื่อ” จัดงานสัมมนาออนไลน์(webinar) ระดับโลกครั้งแรกในไทย TMF Media Forum 2022 : World Collaboration พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อไทยสู่ “ฮอลลี วูด”และแพลตฟอร์มระดับโลก
“กองทุนสื่อ”  จัดงานสัมมนาออนไลน์(webinar) ระดับโลกครั้งแรกในไทย


 TMF Media Forum 2022 : World Collaboration


พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อไทยสู่ “ฮอลลี


วูด”และแพลตฟอร์มระดับโลก


    ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมสื่อ” ทั่วโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมสื่อไทย จึงจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวให้ทันโลกอยู่เสมอ ทาง “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัและสร้างสรรค์” หรือ Thai Media Fund  ได้เล็งเห็นโอกาสในการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตสื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต้นทุนทาง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่เป็น Soft Powerผนวกกับความคิดสร้างสรรค์องคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกให้ก้าวขึ้น ไปอยู่ในแพลตฟอร์มระดับโลก ด้วยความสำคัญ เหล่านี้ ทางกองทุนฯจึงได้เกิดแนวคิดริเริ่มจัด TMF Media Forum 2022 ขึ้น งานนี้เป็นงานสัมมนา ออนไลน์ (webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากลครั้งแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจของ อุตสาหกรรมสื่อไทยไปสู่เวทีระดับสากล ภายใต้แนวคิด World Collaboration” มีการเชิญผู้มีประสบการณ์จากวงการสื่อในทุกองค์ประกอบ จากฝั่งฮอลลีวู้ด และแพล็ตฟอร์มระดับโลก มาร่วมบรรยายให้ ความรู้ถึงเทคนิค แนวคิดโอกาสทางธุรกิจ และวิธีการในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อใน ทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นโอกาส ในการพาอุตสาหกรรมสื่อไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า

  ในปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อทั่วโลกก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจากยุค 5g เข้าสู่ยุค metaverse อย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกธุรกิจล้วนแต่ต้องการสื่เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ ทำให้การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมสื่อนับเป็นมูลค่าเม็ดเงินที่่มหาศาล โดยมูลค่าอุตสาหกรรมสื่อ ทั่วโลกในปี 2565 โดยหากเทียบแค่ประชากรไทยจะได้ค่าเฉลี่ยถึง คนละ1ล้านล้าน รวมมูลค่าสูง ถึง 66 ล้านล้านบาท เลยทีเดียว สำหรับอุตสาหกรรม สื่อไทยในปัจจุบัน เรามีความพร้อมของต้นทุนทางทรัพยากรและวัฒนธรรม ของไทยมีเทคโนโลยีทางด้านสื่อที่ ทันสมัยขึ้น ประกอบกับคนไทย มีศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดให้เกิดเป็น ผลงานที่สร้างสรรค์ โดยหน่วยงานภาครัฐ ส่วนต่างๆก็มีนโยบาที่เด่นชัดในการสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมสื่ในการนำต้นทุนทาง รัพยากรและวัฒนธรรม มาเผยแพร่ต่อยอดสู่ตลาด โลกและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสื่อต่อไปด้วย

จากความสำคัญนี้ ทางกองทุนสื่อจึงเห็นโอกาสที่จะหาทางลัดให้กับอุตสาหกรรมสื่อไทยได้เข้าถึงความเชื่อมโยงระดับโลกเพื่อยกระดับ ไปสู่สากลได้เร็วยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดงาน TMF Media Forum 2022 ในครั้งนี้  เพื่อที่จะเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าถึง องค์ประกอบของการทำธุรกิจสื่อผ่านการแชร์ประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ในระดับโลก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของคนไทย ที่ไม่อยากให้พลาดและหวังเป็นอย่าง ยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานจะนำประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาต่อยอดผลงานจนประสบความเร็จในการเป็น สื่อดี สื่อไทยในสากลที่สามารถสร้างทั้งรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป”

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กล่าวว่า

การจัดงาน TMF Media Forum 2022 ครั้งนี้ เป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมสื่อที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ดยในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกเราได้ใช้แนวคิดในเรื่อง world collaboration เพราะในมิติของสื่อปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมสื่อมีอิทธิพลต่อผู้คน ประเทศชาติ และประชาคมโลก ทั้งในด้านแนวคิด ค่านิยมทางวัฒนธรรมรวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญมากของกองทุนฯ ว่าจะ ทำอย่างไรที่จะสามารถเปิดพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อไทยกับอุตสาหกรรมสื่อของโลกได้ โดยงานนี้กองทุนสื่อได้เฟ้น หาระดับมืออาชีพของโลกจากฝั่งฮอลลีวูดและแพลตฟอร์ระดับโล ทั้งในแง่ของการผลิตสื่อสร้างสรรค์ การทำการตลาด การวิเคราะห์ แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อที่ในอนาคต มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมสื่อไทย รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ใหม่ๆ ซึ่งเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้าง “soft power” ผ่านนวัตกรรมการสื่อสาร เพราะต้นทุนของประเทศไทยที่จะนำมาสร้าง soft power มีอยู่มากมาย แต่เราจะทำอย่างไรที่จะนำมาสื่อสารและสรรค์สร้างให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตทั้งในประเทศและระดับโลกได้ ซึ่งงานนี้เป็นโอกาสทองสำหรับผู้ผลิตสื่อในอุตสาหกรรมสื่อไทย ที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นโอกาสที่จะนำสิ่งที่ประเทศไทยมีเป็นต้นทุน ไปผสมเป็นส่วนประกอบในชิ้นงานระดับโลกเพื่ต่อยอดให้สามารถเข้าถึงคนทั่วโลกได้ต่อไป ผมจึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมสื่อทุกท่าน เข้าร่วมงาน TMF Media Forum 2022 ในครั้งนี้ เป็นโอกาที่เราจะ connect to the world และ The world come to Thailand มาร่วมกันหาแนวทางขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยด้วยการส่งคอนเทนต์ ไทยไประดับโลกด้วยกันนะครับ” 

    สำหรับงาน TMF Media Forum 2022 ในครั้งนี้ จัดขึ้นผ่านรูปแบบการสัมมนาออนไลน์(webinar) ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 หน่วยงาน องค์กรทางด้านสื่อที่สนใจ สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (จำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และช่องทางการลงทะเบียนได้ที่ tmfmediaforum@gmail.comหรือ โทร:082-461-5987 ติดตามข้อมูลข่าวสารงาน TMF Media Forum 2022 ได้ทาง www.thaimediaforum.comละ www.thaimediafund.or.th และFacebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.