Header Ads

Header ADS

“กองทุนสื่อ” จัดงานสัมมนาออนไลน์ (WEBINAR) ระดับโลกครั้งแรกในไทย “TMF MEDIA FORUM 2022 : World Collaboration”

 

“กองทุนสื่อ” จัดงานสัมมนาออนไลน์ (WEBINAR) ระดับโลกครั้งแรกในไทย

 “TMF MEDIA FORUM 2022 : World Collaboration”

มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อไทย

สู่ “ฮอลลีวูด”และแพลตฟอร์มระดับโลก

ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมสื่อ” ทั่วโลกก้าวไปอย่างรวดเร็วและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมสื่อไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อก้าวให้ทันโลกอยู่เสมอ 

ทาง “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” หรือ “Thai Media Fund”  ได้เล็งเห็นว่า ความสำคัญ ในการส่งเสริมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้น จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมของสื่อ ระหว่างประเทศ ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครอง ความเข้าใจในแหล่งเงินทุนสำหรับสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง ไปต่อบทบาทของผู้ผลิตและผู้กำกับรายการบันเทิง การรับรู้ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการผลิตความบันเทิงสมัยใหม่และเทคนิคหลังการผลิต รวมทั้งความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลง และการเผยแพร่ผลงานที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่อของไทยในตลาดโลก 

จากวิสัยทัศน์นี้ทางกองทุนฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับศักยภาพผู้ผลิตสื่อให้สามารถ สร้างสรรค์ผลงาน ที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในมิติต่างๆทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่มีต้นทุนทาง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่เป็น Soft Power ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ให้ก้าวขึ้นไปอยู่ในแพลตฟอร์มระดับโลก โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อและเทคโนโลยี นวัตกรรมในระดับสากล 

ด้วยความสำคัญเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการจัดงาน “สัมมนาออนไลน์ (WEBINAR) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล” หรือ งาน “TMF MEDIA FORUM 2022”  ขึ้น ภายใต้แนวคิด WORLD COLLABORATION เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการเชื่อมโยง สื่อสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก โดยมีการเชิญผู้มีประสบการณ์ จากวงการสื่อในทุกองค์ประกอบ จากฝั่งฮอลลีวูดและแพลตฟอร์มระดับโลก มาร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิค แนวคิด โอกาสทางธุรกิจ และวิธีการในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อใน ทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นโอกาสในการพาอุตสาหกรรม สื่อไทยก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

สำหรับงาน TMF MEDIA FORUM 2022 นี้ ทางกองทุนฯ มีการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีของวงการสื่อระดับโลกโดยเฉพาะวงการบันเทิงฮอลลีวูดและประเทศไทย เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในวงการบันเทิง ล่าสุดจากแนวปฏิบัติระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ และส่งเสริมการทำงาน ร่วมกันมากขึ้นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ด้านสื่อระดับสากล และระดับท้องถิ่นเกี่ยวกับความรู้ในอุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในงาน TMF MEDIA FORUM 2022 วันที่ 16 และ 17 มิถุนายน 2565 จะได้พบกับเหล่าวิทยากรมืออาชีพของโลกจากฝั่งฮอลลีวูดและแพลตฟอร์มระดับโลก ได้แก่ 

Thomas Polson: Executive Post and VFX Producer

Michael Peyser: Movie Producer, Media Educator and Innovator of Digital craft and the power of story

Nicolas Simon : Founding & Managing Partner of Indochina Productions, Producer

Erik Weaver : Head of Adaptive and Virtual Production at ETC

หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล : Program Director of Viu Thailand

Yolanda Macias : Cinedigm’s Chief Content Officer of Cinedigm Corp.

พันคำ เวียนตระกูล: Filmmaker, Virtual Art Department Supervisor at Amazon Studios Virtual Production

โดยมีหัวข้อการบรรยายต่างๆ ดังนี้

1. ความเข้าใจด้านสื่อ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ ขึ้น และองค์ประกอบแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งระดับ ประเทศ และในระดับสากล

2. ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการตั้งแต่การระดมทุนเพื่อสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปจนถึงกระบวน การผลิต ทั้งก่อนและหลังการผลิต

3. บทบาทของผู้ผลิตสื่อในศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งดิจิทัล : การเตรียมความพร้อม การผลิต บทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบ

4.   การปรับกระบวนทัศน์ด้วยนวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์แบบเสมือนจริง

5.   เทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษ สำหรับ Post Production

6. การที่ทำให้สื่อที่ได้พัฒนาและผลิตถูกคัดเลือก และการจัดจำหน่ายสู่สายตาผู้ชมในอุตสาหกรรมสื่อ ทั้งระดับประเทศ และระดับโลก 


รายละเอียดวิทยากรผู้บรรยาย

งาน TMF MEDIA FORUM 2022 โดยสังเขป 


Thomas Polson

มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงมากว่า 35 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสเปเชียลเอฟเฟค และความจริงเสมือน (VR) และด้านการผลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และโฆษณา

Michael Peyser

เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ในฮอลีวูด ศาสตราจารย์ และเจ้าของธูรกิจด้านดิจิทัล และบันเทิง ไมเคิล เพย์เซอร์ เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ให้กับค่ายหนังขนาดใหญ่และผู้ผลิตอิสระ ตลอดจนรายการโทรทัศน์ เขามีความเชี่ยวชาญทั้งในฐานะเป็นผู้อำนวยการสร้าง ผู้ผลิตภาพยนตร์ และผู้บริหาร ตลอดจนเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย USC ในคณะศิลปะภาพยนตร์ ซึ่งเขาได้สอนการผลิต และการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสื่อดิจิทัล ก่อนหน้านั้น เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้บริหารในบริษัทวอล์ท ดิสนีย์ ในปัจจุบัน เพย์เซอร์กำลังพัฒนาโครงการภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ร่วมกับ Scott Frank เรื่อง Nabokov's Laughter in the Dark เพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และเคเบิ้ลทีวี นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ในภาพยนตร์ดังๆ หลายเรื่อง อาทิ Hackers, U2-3D, Imagine Argentina, Ruthless People, Big Business, Desperately Seeking Susan, และ Matilda

Nicholas Simon

เป็นผู้อำนวยการสร้าง และกรรมการผู้จัดการบริษัท Indochina Productions เขามีส่วนในการสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ละครโทรทัศน์ และโฆษณาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 2 ทศวรรษ ผลงานที่สำคัญของเขาได้แก่ City of Ghosts, A Prayer Before Dawn, Kong: Skull Island, Avengers: Infinity Wars. ไซม่อน ได้รับขนานนามว่าเป็น คนของฮอลีวูดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Erik Weaver

เคยได้รับการเสนอชื่อรางวัลเอ็มมี่ ในด้านการเป็นผู้นำทางความคิด เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพิเศษ และการถ่ายโดยใช้เทคนิคพิเศษ (ICVFX) ปัจจุบันเขาบริหารการผลิตโดยใช้ระบบเสมือนจริงที่ปรับให้่สอดรับกับสภาพแวดล้อม (Adaptive and Virtual Production) ให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรชื่อ ETC ในมหาวิทยาลัย USC วีเวอร์ได้รับความสำเร็จหลายประการในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง (M&E) รวมถึงการเป็นผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์เรื่อง The Suicase

หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล

หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดรายการให้กับ Viu Thailand เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อใหม่ ตั้งแต่การผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ กิจกรรม และสื่อสิ่งพิมพ์ ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการผลิต จนถึงการเผยแพร่ เขาได้เริ่มก่อตั้งบริษัทสื่อใหม่ มีรายการโทรท้ศน์ออนไลน์ 28 รายการ 9 เว็บบล็อก รายการแสดงสดผ่านทางออนไลน์ และนิตยสารออนไลน์อีกด้วย

Yolanda Macias

รับผิดชอบด้านการจัดซื้อลิขสิทธิ์ในเนื้อหาสื่อทั่วโลกเพื่อการเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ Amazon, NBC Peacock, Tubi และ Pluto รวมถึงเพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทางของบริษัท Cinedigm เอง ได้แก่ Dove Channel, Bloody Disgusting และ ConTV รวมถึงเพื่อการค้าปลีกผ่านห้างสรรพสินค้า เช่น  Walmart นอกจากนั้น เธอยังเป็นผู้ดูแลการตลาดสำหรับเนื้อหาต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์การเปิดตัว การสร้างการเติบโต และการบริหารจัดการเนื้อหา เธอเคยได้รับการยกยองให้เป็นหนึ่งใน 50 นักธุรกิจสตรี โดยวารสาร Los Angeles Business Journal และเป็นหนึ่งในธุรกิจหญิงชั้นนำยาวนานกว่า 10 ปี

พันคำ เวียนตระกูล

หนึ่งในคนไทยผู้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ นักเขียน และศิลปิน Visual Effects กับประสบการณ์ในวงการ ภาพยนตร์มาเกือบ 15 ปี โดยเป็นหนึ่งในทีมร่วมสร้างผลงาน ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Jurassic World, Zootopia และ The Jungle Book การันตีฝีมือด้วยตำแหน่ง Virtual Art Department Supervisor ที่ Amazon Studio Virtual Production และการทำงานที่ Walt Disney Animation Studios สตูดิโอที่สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันและหนังสั้นของ Walt Disney 

หัวข้อการบรรยายในงาน TMF MEDIA FORUM 2022

วันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565

ช่วงที่ 1 : 09.00 - 10.00 น.

หัวข้อ : การนำคุณค่า องค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญาไทยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

อุตสาหกรรมสื่อระดับสากล

 (Tailoring Thai Cultural IP for the World)

วิทยากร: Thomas Polson


ช่วงที่ 2 : 10.00 - 11.00 น.

หัวข้อ : ความเป็นจริงใหม่ที่ท้าทายยิ่งกว่า ในอุตสาหกรรมสื่อฮอลลีวูด ตั้งแต่แผนการเงิน การ

พัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่าย

(Financing, Development, Production and Distribution – Perspectives from current Hollywood’s practices.)

วิทยากร: Michael Peyser


ช่วงที่ 3 : 11.00 - 12.00 น.

หัวข้อ : ผู้ผลิตสื่อในศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งดิจิทัล : การเตรียมความพร้อม การผลิต บทบาท 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 (Preparing for production, movie producer’s roles and responsibilities in new 21st century digital age)

วิทยากร: Nicholas Simon และ Michael Peyser

 


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

ช่วงที่ 4 : 09.00 - 10.00 น.

หัวข้อ : การปรับกระบวนทัศน์ด้วยนวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์แบบเสมือนจริง

(Paradigm shift “The evolution of filmmaking in the area of Virtual Production”)

วิทยากร: Erik Weaver และ คุณพันคำ เวียนตระกูล

ช่วงที่ 5 : 10.00 - 11.00 น.

หัวข้อ : เทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษ สำหรับ Post Production

(Post Production Technology and VFX)

วิทยากร: Thomas Polson 

ช่วงที่ 6 : 11.00 - 12.00 น.

หัวข้อ : การจัดจำหน่ายผลงานสื่อ

(Entertainment distribution)

วิทยากร: หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล และ Yolanda Macias

ช่วงที่ 7 : 12.00 - 12.30น.

ช่วง Q&A แลกเปลี่ยนประสบการณ์


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.