Header Ads

Header ADS

บี. บราวน์ เปิด “B. Braun Technical Service Center” ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่ เดินหน้าสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เปี่ยมคุณภาพ


บี. บราวน์ เปิด “B. Braun Technical Service Center” ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่

เดินหน้าสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ด้วยบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เปี่ยมคุณภาพ

 

พร้อมใช้งานเสมอ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะป้องกันและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

(จากซ้ายไปขวา) ภญ. กนกกาญจน์ ขำอ่อน Deputy Division Head - Commercial Excellence, นายสายัณห์ รอย Managing Director,

นางสาวแจสมิน คู Chief Financial Officer - Finance & IT, นางสาวจัง มิ ชอย Division Head – Aesculap  

กรุงเทพฯ ประเทศไทย - 21 กรกฎาคม 2565 - บี. บราวน์ ประเทศไทย  ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือเวชภัณฑ์ เปิด “B. Braun Technical Service Center” ศูนย์ให้บริการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่ ที่มาพร้อมมาตรฐานคุณภาพระดับสูงอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพระบบสุขภาพของประเทศไทยกับความสำคัญของการมีเครื่องมือแพทย์ที่ต้องพร้อมใช้งานเสมอ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ บี. บราวน์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะป้องกันและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก

ต่อยอด “พลังแห่งเทคโนโลยี” เพื่อความก้าวหน้าทางสุขภาพ

B. Braun Technical Service Center คือศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์และเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ล่าสุดที่พร้อมช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านสุขภาพของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายทั้งจากในและนอกกรุงเทพมหานคร ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ใหม่นี้พร้อมช่วยดูแลนวัตกรรมเพื่อการดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่เครือข่ายสาธารณสุขของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) เครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัด (Surgical Treatment Devices) อาทิ ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและกระดูกสันหลัง (Orthopedic and Spine Surgeries) และเครื่องมือแพทย์โรคไต อาทิ เครื่องฟอกไต (Dialysis Machine)​ และเครื่องฟอกเลือดด้วยไตเทียม (Hemodialysis Machine) ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 โซลูชั่นมาตรฐานยุโรป ของ

บี. บราวน์ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Hospital Care), ด้านการรักษาด้วยการผ่าตัด (Aesculap หรือเอสคูเลป) และด้านการรักษาโรคไตโดยเฉพาะ (Avitum หรืออวิตุม)

ทีมวิศวกรของ B. Braun Technical Service Center คือกลุ่มผู้มีประสบการณ์ทำงานสายโรงพยาบาลหรือเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งล้วนได้รับการรับรองว่าผ่านการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับสินค้าทุกรายการของบี. บราวน์ จากสำนักงานใหญ่ ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะในการดูแลและซ่อมบำรุงที่ตอบโจทย์พัฒนาการของเครื่องมือแพทย์อยู่เสมอ ศูนย์ซ่อมบำรุงใหม่ของ บี. บราวน์ ใช้เฉพาะอะไหล่แท้และอะไหล่ใหม่มือหนึ่งของ บี. บราวน์ เท่านั้น และมีการใช้ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC 62353 สำหรับเครื่องซ่อมหรือเครื่องใช้งานแล้ว และมาตรฐาน IEC60601 สำหรับเครื่องใหม่ (หรือตามประเภทของเครื่อง) จึงทำให้พันธมิตรมั่นใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์จะมีมาตรฐาน เที่ยงตรง และมีคุณภาพการใช้งานในระดับสูงอยู่เสมอ

“การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพพร้อมใช้ คือหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพ

บี. บราวน์ ยึดมั่นเพื่อผลักดันให้เกิดสุขภาพที่ดียิ่งกว่าเพื่อคนไทย โดยเชื่อมั่นว่าเรื่องการดูแลและรักษาความเป็นอยู่ด้านสุขภาพเป็นวาระสำคัญระยะยาว นวัตกรรมและการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ​จำกัด กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกระบุว่าประมาณ 50% ของเครื่องมือทางการแพทย์ในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือไม่เต็มศักยภาพ และไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ระบบสาธารณสุขที่จะสามารถดูแลความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของผู้คนได้ดังเช่นในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีระบบการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง แม้ว่าการดูแลและซ่อมเครื่องมือแพทย์บางขั้นตอนสามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเอง แต่สำหรับการซ่อมบำรุงทางเทคนิคในหลายกรณีจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทาง  บี. บราวน์ ยึดมั่นในบทบาทผู้สนับสนุนและพัฒนาสุขภาพของผู้คนด้วยนวัตกรรมและบริการด้านการซ่อมบำรุงคุณภาพสูงของบริษัท ทั้งนี้ การมีศูนย์ซ่อมบำรุงเชิงเทคนิคตั้งอยู่ในประเทศไทยยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการด้านการซ่อมบำรุง และยกระดับประสิทธิภาพในการตอบโจทย์ความต้องการของพันธมิตรของเราอีกด้วย"

ทีมวิศวกรของ B. Braun Technical Service Center ไม่เพียงแค่ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยยกระดับการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ปกป้องและรักษาสุขภาพของผู้คนอีกด้วย อาทิ โครงการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลแบบไร้กระดาษ (Paperless) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ของโรงพยาบาลเพื่อเปิดดูในระบบหรือพิมพ์ออกมาได้ทันที ลดความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องเดินไปดูข้อมูลหน้าเครื่อง และโครงการพัฒนาระบบผสานข้อมูล (Data Collection) ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเอื้อให้โรงพยาบาลสามารถผสานข้อมูลระหว่างเครื่องมือแพทย์ของต่างบริษัทเข้าด้วยกันได้ ส่งผลให้การทำงานของเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายถนอมศักดิ์ โชติช่วง ผู้จัดการศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ​จำกัด กล่าวว่า “จุดแข็งของเราคือ ทีมวิศวกรที่มีทักษะพร้อม และศูนย์ซ่อมบำรุงที่มีการจัดพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน เอื้อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบการติดตามสถานะการซ่อมบำรุงที่ทันสมัยช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างวางใจ ทั้งนี้มากไปกว่าความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ช่วยซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ทีมงานของเรายังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการให้บริการร่วมกับลูกค้าอยู่เสมอ โดยล่าสุดกำลังดำเนินการลงทุนด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือเพิ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Power System เพื่อช่วยลดระยะเวลาการส่งซ่อมไปต่างประเทศ เพราะเราเข้าใจดีว่าเครื่องมือแพทย์นั้นมีแต่ความเร่งด่วนในการใช้งาน”

บริการหลังการขายดีมากเข้าถึงผู้ใช้งาน และผู้ดูแลเครื่องสามารถให้คำอธิบายและแก้ไขข้อสงสัยได้ไม่ทิ้งเวลาในการให้คำตอบข้อสงสัยต่างๆ”​นายจิรัชย์ สิริพรหมภัทร นักวิทยาศาสตร์ งานวิศวกรรมชีวการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าว

 

เกี่ยวกับ บี. บราวน์

บี. บราวน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1839 ณ เมืองเมลซุงเกน​ ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 66,000 คน ทำงานอยู่ในสำนักงานกว่า 300 แห่งใน 64 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์กว่า 5,000 รายการ ซึ่งกว่า 95 เปอร์เซ็นต์เป็นผลงานการคิดค้นและพัฒนาโดย บี. บราวน์ เอ


เกี่ยวกับบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย)

บี. บราวน์ ได้เข้ามาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยในปี 2532 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจหลักด้านไหมเย็บแผล อุปกรณ์การแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งและเภสัชภัณฑ์ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นในบทบาทผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในหลายกลุ่มการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความก้าวหน้า เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศไทย โดยมีนวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ อาทิ

การฟอกไต การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดผ่านกล้อง การผ่าตัดเปิดทั่วไป หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และเวชภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งและอุปกรณ์ในห้องดูแลผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยประเภทต่างๆ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถดูได้ที่เวปไซต์ www.bbraun.co.th

และสามารถติดตามได้ทาง FacebookYouTube

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.