Header Ads

Header ADS

อินเตอร์เพล็กซ์มุ่งมั่น "สร้างความยั่งยืนให้เป็นจริง"

อินเตอร์เพล็กซ์มุ่งมั่น "สร้างความยั่งยืนให้เป็นจริง"

  • รายงานความยั่งยืนทั่วโลกปี 2564 ของอินเตอร์เพล็กซ์ชี้ว่าความเข้มข้นของ CO2 ลดลง 11%
  • การหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยทดแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีของบริษัทได้ 2.1%
  • บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 50% ภายในปี 2573

สิงคโปร์--1.. 2565--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

อินเตอร์เพล็กซ์ (Interplex) ธุรกิจระดับโลกที่มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะที่สุด เปิดเผยรายงานความยั่งยืนทั่วโลกประจำปี 2564 (Global Sustainability Report 2021) เมื่อวันที่ 13 ก.ค. โดยเผยให้เห็นถึงความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ยกระดับการอนุรักษ์น้ำ รวมถึงลดการก่อของเสีย และสรรหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

อินเตอร์เพล็กซ์ลดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2ลงได้ 11% โดยในโรงงานได้เปลี่ยนไปใช้ไฟแอลอีดี (LED) แล้ว 93% นอกจากนี้บริษัทยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ใน 12% ของโรงงานของตน ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 3,165 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ช่วยทดแทนปริมาณการใช้ไฟฟ้าประจำปีของบริษัทได้ 2.1% ขณะนี้อินเตอร์เพล็กซ์ผ่านการประเมินดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CDP Climate Change) ในระดับ แล้ว

นอกจากนี้ 91% ของโรงงานผลิตของอินเตอร์เพล็กซ์ผ่านการรับรอง ISO 14001:2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้ว และบริษัทตั้งเป้าที่จะให้โรงงานทั้งหมดผ่านการรับรองภายในปีงบประมาณ 2566

ในปี 2564 อินเตอร์เพล็กซ์ได้ลงนามในคำปฏิญาณวอช (WASH Pledge) โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและสนับสนุนการได้เข้าถึงน้ำสะอาด การสุขาภิบาล และสุขอนามัยให้กับพนักงานทุกคนในสำนักงานและโรงงานผลิตทุกแห่งของบริษัท ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (value chain) รวมถึงชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งความพยายามของอินเตอร์เพล็กซ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำตั้งแต่ปี 2562 ได้ส่งผลให้การใช้น้ำของบริษัทในทุกโรงงานทั่วโลกลดลง 37% ทำให้ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านการใช้น้ำ (CDP Water) ดีขึ้นจากระดับ เป็น B

อินเตอร์เพล็กซ์มีความก้าวหน้าอย่างมากด้านความหลากหลายทางเพศ โดยมีพนักงานใหม่ที่เป็นเพศหญิงถึง 43.1% จนอินเตอร์เพล็กซ์มีสัดส่วนพนักงานหญิงถึง 40.9% โดย 22.6% อยู่ในตำแหน่งฝ่ายบริหารจัดการ

อนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับอินเตอร์เพล็กซ์ โรงงานผลิตทั้งหมดของบริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทมาใช้ และ 21% ของโรงงานผลิตผ่านการรับรอง ISO 45001:2018 แล้ว

ช่วงสองสามปีที่ผ่านมา อินเตอร์เพล็กซ์อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้า (e-mobility) ซึ่งเป็นผลจากการเป็นผู้นำทั้งด้านการออกแบบและการสร้างโซลูชันการเชื่อมต่อระหว่างกันที่ปรับแต่งได้และโซลูชันผลิตภัณฑ์เครื่องกล การมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทำให้อินเตอร์เพล็กซ์สามารถช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้ "ผมภูมิใจเป็นพิเศษกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเราอย่างแผ่นไบโพลาร์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell Bipolar Plates) และเซลล์-พีแอลเอ็กซ์ (Cell-PLX™) ซึ่งทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโซลูชันพลังงานของเรา ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราเปลี่ยนผ่านไปสู่การขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาดขึ้นได้อาเลสซันโดร แปร์รอตตา (Alessandro Perrotta) ซีอีโอของอินเตอร์เพล็กซ์ โฮลดิงส์ จำกัด (Interplex Holdings Pte. Ltd.) กล่าว

อินเตอร์เพล็กซ์เป็นที่ยอมรับในด้านความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) โดยบริษัทได้รับรางวัลเหรียญแพลทินัมจากอีโควาดิส (EcoVadis) ผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจรายใหญ่ที่สุด และน่าเชื่อถือที่สุดในโลก ทำให้อินเตอร์เพล็กซ์เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในอันดับสูงสุด 1% แรกของบรรดาบริษัทจากทั่วโลกที่เข้ารับการประเมิน

"เรากำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความทะเยอทะยานด้านความยั่งยืน" นันธา กุมาร์ ชานดรัน (Nantha Kumar Chandran) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน (Chief Sustainability Officer) และรองประธานฝ่ายการดำเนินงานการชุบโลหะทั่วโลกจากอินเตอร์เพล็กซ์ โฮลดิงส์ จำกัด กล่าวเสริม

อินเตอร์เพล็กซ์กำหนดเป้าหมายความรับผิดชอบไว้มากมายสำหรับปีต่อ ๆ ไป โดยในเดือนเมษายน 2565 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษตามโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (The Science Based Targets initiative หรือ SBTi) และประกาศสนับสนุนคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures หรือ TCFD) โดยอินเตอร์เพล็กซ์ตั้งเป้าจะให้มีระบบแสงสว่างแบบประหยัดพลังงานในโรงงานครบ 100% ภายในปีงบประมาณ 2565 ลดคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 19,000 tCOโดยเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน และตั้งเป้าว่าโรงงานทั้งหมดต้องผ่านการรับรอง ISO 45001:2018 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ภายในปี 2567 นอกจากนี้ อินเตอร์เพล็กซ์จะยังเพิ่มความพยายามในด้าน R&D เพื่อนำเสนอนวัตกรรมโซลูชันสีเขียวแก่ลูกค้าอีกด้วย

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://interplex.com/esg/

สื่อมวลชนติดต่อ:
อินเตอร์เพล็กซ์
มาร์เชลลา ซารักโก (Marcella Saracco)
marcella.saracco@fr.interplex.com
00 33677562669

เอเจนซีติดต่อ:
พับลิเทก (Publitek)
อีริน แม็กแมน (Erin McMahon)
erin.mcmahon@publitek.com
001 6309627535

เกี่ยวกับอินเตอร์เพล็กซ์

อินเตอร์เพล็กซ์เป็นธุรกิจระดับโลกที่มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะที่สุด ด้วยการดำเนินกิจการทั่วโลก ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และการผลิตแบบบูรณาการในแนวดิ่ง ช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้าได้ ข้อเสนอเฉพาะของเราอิงจากการผสมผสานทักษะการออกแบบในเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างกัน งานวิศวกรรมเครื่องกล และงานวิศวกรรมความแม่นยำสูง บุคลากรกว่า 13,000 คนของอินเตอร์เพล็กซ์ทำงานในไซต์งาน 33 แห่งใน 13 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ความยั่งยืนและนวัตกรรมคือแรงขับเคลื่อนของอินเตอร์เพล็กซ์ในการพัฒนาและผลิตสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมแนวทางของเราในการตอบแทนสังคม

เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.interplex.com


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.