Header Ads

Header ADS

ศูนย์การเรียนรู้มวยไทยโรงเรียนวัดธาตุทอง(เขียวสอาด)

  

ศูนย์การเรียนรู้มวยไทยโรงเรียนวัดธาตุทอง(เขียวสอาด) เปิดแล้ว

8กค  2565   นาย สามารถ   มะลูลีม  นายกสมาคมกีฬามวยไทย นานาชาติ   ประกาศเปิด ศูนย์การเรียนรู้มวยไทยโรงเรียนวัดธาตุทอง(เขียวสอาด)   ซึ่งนับเป็นวันดีตรงกับคลายวันเกิดของท่านด้วย

ซึ่งมีผู้ร่วมความแสดงยินดีมากมาย 

ต่อไปนี้เป็นบรรยากาศ ณ โอกาศนี้ขอรายงาน ตามประมวณรูปภาพดังนี้
อาทิ  แดนชัน ยนตรกิจ ,    นาวี เดชาชัย   ผุดผาด  วรวุฒิ ,   ดีเซลน้อย  ช.ชนสุการณ์ ,

ขุนพล เกรีติสุริยา

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.