Header Ads

Header ADS

MSME Business School มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เปิดอบรมหลักสูตร “SMART MOVE SENIOR” ตอบโจทย์ รุ่นใหญ่

MSME Business School มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

เปิดอบรมหลักสูตร “SMART MOVE SENIOR” ตอบโจทย์ รุ่นใหญ่


ดร.สุทธา ศรมยุรา ผู้อำนวยการศูนย์เซนต์โทมัส อไควนัส วิสดอม ดิเวลลอบเมนต์ เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เปิดเผยว่า MSME Business School มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยชั้นนของประเทศไทยในการศึกษาด้านธุรกิจระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ เปิดรับสมัครหลักสูตร Smart Move Senior” ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมสมัยสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเกษียณ เนื่องจากประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 11 ล้านคน หรือเกือบๆ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยทุกวันนี้อยู่ที่ 75 ปี และมีแนวโน้มว่าจะอายุยืนขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่ออายุมากขึ้นผู้สูงวัยหรือวัยเก๋า ต้องใช้ชีวิตให้ทันสมัย มีความสุข ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการของวัยเก๋าได้ ด้วยเนื้อหาสาระสนุกๆ กับระยะเวลาการอบรม 4 สัปดาห์ 9 เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

1.Anti-aging&Nutrition โภชนาการอาหารสำหรับวัย Senior อาการของโรคที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและทานอย่างไรให้อายุยืนและสุขภาพดี 2.Health for Silver สุขภาพและโรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงใกล้วัย Senior 3.Law and Tax for Senior การจัดการบริหารภาษี การบริหารการจัดการลงทุนประเภทต่างๆ ในรูปแบบใหม่ๆ การวางแผนการจัดการลงทุนในรูปแบบประกันและการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อเตรียมตัวเกษียณอย่างมีความสุข 4.Land Investment & Feng Shui (ฮวงจุ้ย) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามหลักศาสตร์ ฮวงจุ้ย ศาสตร์การดูฮวงจุ้ยในที่ดิน ที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน 5.Pre-own Luxury Goods: Investment,Lifestyle,and Cash Flow การลงทุนประเภทสินทรัพย์และแบรนด์เนมที่มีมูลค่าที่คนนิยมเก็บสะสม 6.Financial  Investment & Legacy Plan for Senior ทำความเข้าใจเรื่องการลงทุนวางแผนการเงิน การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลและการบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัวในรูปแบบใหม่ๆ ที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 7.Mindset & Bridging the Generation Gaps การเรียนรู้เพื่อปรับทัศนคติ ทำความเข้าใจคนในวัยต่างๆ เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารและลดความขัดแย้งระหว่างวัย 8.Professional Public Speaking การพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเปิดตัว และ9.Brand Persona Building การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองเป็นที่จดจำแก่บุคคลอื่น การแนะนำเรื่อง personal grooming การแต่งกาย ทรงผม เฉดสีเสื้อตามโอกาสกาลเทศะ

“ การเปิดรับสมัครอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรร่วมสมัย ภายใต้ 9 เนื้อหาวิชา 3 หัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ 1.การดูแลสุขภาพ ซึ่งจะมี 2 เนื้อหาย่อย 2.การจัดการการเงิน การลงทุนและทักษะความรู้สมัยใหม่ ซึ่งจะมี 4 เนื้อหาย่อย และ 3. การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในด้านการเข้าสังคม ซึ่งจะมี 3 เนื้อหาย่อย ที่ครอบคลุมเหมาะสำหรับ Senior เพราะการเข้าร่วมอบรมนอกจากจะได้พบกับวิทยากรที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว อาธิ คุณเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล (หมอบี)  และ คุณโอภาส ถิรปัญญาเลิศ (คุณใหญ่) ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน, ดร.เมธี จันทวิมล จาก Finnomena ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุคุณหมอ อรพิชญา ไกรฤทธิ์ และ คุณหมอ ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร จาก รพ.รามา ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ผู้สูงวัยอ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษี, ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและการตลาดดร.ปราง ธาระวานิช จาก จำนำ อีซีมันนี่ ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนสินค้า Brandname, ดร.นุชนารถ ชลคงคา และ คุณรัตนาวดี ชลคงคา ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคคลิกภาพ, คุณพลอยไพลิน ฤทธิ์สำแดง ผู้เชี่ยวชาญ ด้านฝึกพูด  ยังจะได้มิตรภาพกับกลุ่มสังคมใหม่ๆ กลับไปอีกด้วย”  ดร.สุทธา กล่าว


ด้านผศ.ดร.จิรายุ เกษมสันต์ ผู้จัดการโครงการหลักสูตร “Smart Move Senior” เปิดเผยว่าในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวจะยึดหลัก 3ได้แก่ 1.Smart:เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสำหรับคนวัยเก๋า หรือผู้เตรียมตัวเกษียณ ได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและมีความเข้าใจในช่องว่างระหว่างวัย ของคนรุ่นหลังๆ  จากผู้รู้จริง 2.Smile: ผู้มาเรียนจะยิ้มและมีความสุขกับการเรียนรู้มุมมองใหม่ๆที่นำเสนอในคอร์ส ที่เข้ากับวัยของรุ่นใหญ่ และ 3.Social Networking: นอกจากนั้นแล้วผู้มาเรียนจะสามารถสานสัมพันธ์ที่ดีและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้มาร่วมงานสัมมนาด้วยกันได้และกับวิทยากรที่ทาง ABAC จัดสรรมา

สำหรับหลักสูตรดังกล่าว ผสมผสาน ทั้งการบรรยายและการจัดทำ Workshop ที่ เน้นความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและเพื่อนๆ ร่วม Class และเข้าร่วม LINE group เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันต่อ หลังจากจบ Class นี้ไป โดยการอบรมจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ 9.00-16.30 . ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 8 ตุลาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ค่าลงทะเบียนท่านละ 27,900  บาท พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ 26,400 บาท สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไปและมีศึกษาดูงานนอกสถานที่ทัศนศึกษาที่เขาใหญ่ พักใกล้ชิดธรรมชาติและรับประทานร้านอาหารขึ้นชื่อในพื้นที่ตามสไตล์รุ่นใหญ่ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ STTHOMAS@MSME.AU.EDU หรือเบอร์โทร.092-001-5555,02-300-4545-62 ต่อ 1155

 

****************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.