Header Ads

Header ADS

RT คว้างานก่อสร้าง 2 โปรเจกต์ มูลค่า 2,837.76 ล้านบาท

RT คว้างานก่อสร้าง 2 โปรเจกต์ มูลค่า 2,837.76 ล้านบาท

RT รับงานโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญา 1 และ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี มูลค่ารวม 2,837.76 ล้านบาท คาดเริ่มก่อสร้างและทยอยรับรู้รายได้ปี 2565 มั่นใจ Backlog ตามเป้า 8,500 ล้านบาท

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จำนวน โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 ในส่วนการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ช่วงเด่นชัย-งาว มูลค่า 2,281.26 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างช่วงของกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เนาวรัตน์ ขณะนี้ได้ทำการลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งบริษัทได้เข้ารับงาน โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่ารวม 556.5 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 รวมมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 2,837.76 ล้านบาท

“บริษัทยังคงมีแผนการเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนในช่วงครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการวางแผนจัดการต้นทุนและแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างมีความก้าวหน้าตามแผนและสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด โดยคาดว่างานที่ได้รับในครั้งนี้รวมถึงงานที่คาดว่าจะเข้าประมูลต่อไป จะสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทและเพิ่มปริมาณงานในมือ (Backlog) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 8,500 ล้านบาท อย่างแน่นอน” นายชวลิต กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.