Header Ads

Header ADS

คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทย 160 คน ผ่านมูลนิธิ EDF

     


คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


 มอบทุน


การศึกษาให้นักเรียนไทย 160 คน ผ่านมูลนิธิ EDF 


คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสจาก โรงเรียน และ วิทยาลัย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จำนวน 160 คน ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

 มร.มาร์ติน เพอร์คินส์ กรรมการบริหาร บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาค

เอเชีย แปซิฟิก จำกัด กล่าวว่า “การมอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่

คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จัดขึ้นเป็นประจำ ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว

ที่เราได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 80 คน และนักศึกษาระดับวิทยาลัย

อีก 80 คน”

“บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อปี พ.ศ.2562 รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการศึกษา น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ในประเทศที่คนอร์-เบรมเซอร์ดำเนินงานอยู่ เช่น ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และในประเทศไทยเรามี บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสในจังหวัดดังกล่าว เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยให้สามารถลรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในชีวิตได้” มร.เพอร์คินส์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ทั่วโลก ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 เพื่อให้ความช่วยเหลือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการการศึกษา น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย และการบรรเทาฉุกเฉิน ปัจจุบันคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ดำเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรเอ็นจีโอในประเทศออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย

ด้านนายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า “ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิ EDF และคนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีปรัชญาการดำเนินงานพื้นฐานที่เหมือนกันคือการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีอนาคตที่สดใส และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกันในโครงการมอบทุนการศึกษาติดต่อกันเป็นปีที่ 2

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยระหว่างปี พ.ศ.2531-2564 มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 5,679 แห่ง ไปแล้ว 398,500 คน

มูลนิธิ EDF เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงาน หรือผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthai เว็บไซต์ www.edfthai.org สำหรับการบริจาคทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย


จากภาพ มร.มาร์ติน เพอร์คินส์ (แถวยืน – ที่ จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด พร้อมด้วยนางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ (แถวยืนที่ 5 จากซ้าย) นักวิชาการปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  นางสาวพิมพ์ปรียา นรกานต์กร (แถวยืนที่ จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยาบุคคลและธุรการ  บริษัทคนอร์-เบรมเซอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางสาวศิริลักษณ์ อันตรเสน (แถวยืนที่ จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)  ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู และนักเรียนที่ด้อยโอกาสส่วนหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราจากจำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 160 คน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) จากบริษัท คนอร์-เบรมเซอร์ โกลบอล แคร์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก จำกัด ณ วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.