Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินทุนการศึกษาและสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

มอบเงินทุนการศึกษาและสนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยพลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนในสังกัด และสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และโครงการกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมเป็นเงินจำนวน 1,232,885 บาท โดยมี พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรีไพโรจน์ ทานธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพันตำรวจเอกวรพัฒน์ บุญมา รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยพลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม พร้อมด้วย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินบริจาคแก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาของนักเรียนในสังกัด และสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค และโครงการกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมเป็นเงินจำนวน 1,232,885 บาท โดยมี พลตำรวจโทณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พลตำรวจตรีไพโรจน์ ทานธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพันตำรวจเอกวรพัฒน์ บุญมา รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.