Header Ads

Header ADS

เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลาย ความปลอดภัย และความเท่าเทียมกันในองค์กร

 เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลาย ความปลอดภัย และความเท่าเทียมกันในองค์กร

นายเทียนหลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย (ตรงกลาง) รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565

กรุงเทพฯ 17 ตุลาคม 2565 - เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) และผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ถูกรับเลือกเป็นปีที่สองติดต่อกันให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2565 โดย HR Asia

จากผลการสำรวจ Total Engagement Assessment Model (TEAM) ซึ่งเป็นแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานพบว่าเฟดเอ็กซ์ประเทศไทยได้รับผลตอบรับกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนที่กำหนด ซึ่งผลสำรวจจะแสดงให้ผู้นำในองค์กรหรือผู้บริหารได้รับรู้ถึงความเห็นและความคาดหวังของพนักงานจากการทำงานกับองค์กรผ่านคำถามเจาะลึกในประเด็นต่างๆ

ผลสำรวจดังกล่าวเป็นผลจากความเป็นเลิศของเฟดเอ็กซ์ที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยในทุกด้าน และชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของปรัชญาการดำเนินงานที่มุ่งเน้นบุคลากรก่อนเสมอ ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาของเฟดเอ็กซ์ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเชิดชูความหลากหลาย ความปลอดภัย และความเท่าเทียมกันในองค์กร

ในช่วงหลังวิกฤตโรคระบาดโควิด-19  เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงาน โดยให้คำปรึกษาผ่านโครงการช่วยเหลือพนักงานที่ชื่อว่า กะจิตกะใจ’ รวมถึงเพิ่มผลประโยชน์ด้านการประกันสุขภาพพนักงานให้ครอบคลุมการรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตใจอีกด้วย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยยังคงสานต่อพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและส่งเสริมความหลากหลายในสถานที่ทำงาน โดยบริษัทฯ มีพนักงานผู้หญิง 52ที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร และมีพนักงานระดับผู้จัดการ 97ที่มาจากการเลื่อนตำแหน่งในองค์กร และมีอายุงานเฉลี่ยที่ 16 ปี

กว่า 40 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย เฟดเอ็กซ์มุ่งมั่นในปรัชญา ‘People-Service-Profit’ (P-S-P) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโตของพนักงานทั้งในด้านอาชีพการงานและด้านส่วนตัว รวมถึงพันธกิจด้านการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเปิดกว้างของเฟดเอ็กซ์ไม่ได้อยู่แค่ในขั้นตอนการสรรหาพนักงานเท่านั้น ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์กับชุมชน คู่ค้า และองค์กรการกุศลต่าง ๆ อีกด้วย นายเทียนหลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยกล่าว

วิสัยทัศน์ในด้านความหลากหลายและการเปิดกว้างในสถานที่ทำงานของเราช่วยผสานความแตกต่างและผนึกให้เฟดเอ็กซ์เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งในทุกวันนี้ นายเทียนหลงกล่าวเพิ่มเติม

HR Asia เป็นนิตยสารสิ่งพิมพ์ที่เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และ Business Media International (BMI) ได้ร่วมมือกันจัดแบบสำรวจ Total Engagement Assessment Model (TEAM) มาเกือบ 10 ปี            จนกลายเป็นแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ได้รับความนิยมที่สุดทั่วเอเชีย ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 2 ล้าน ในตลาดหลักๆ ในเอเชียเช่น กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย ไต้หวัน อินเดีย และเวียดนาม

###

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า220  ประเทศและเขตปกครองทั่วโลกทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกั

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.