Header Ads

Header ADS

PPS คว้ารางวัล Highly Commended Sustainability ในงาน SET Awards 2022

       

PPS คว้ารางวัล Highly Commended Sustainability ในงาน SET Awards 2022

        ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ  ดร.พงศ์ธร ธาราไชย (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล Highly Commended Sustainability ซึ่งเป็นรางวัลผลการดำเนินงานดานความยั่งยืนดีเด่น โดย PPS ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4 ในงาน SET Awards ประจำปี 2565 นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

# # # # # # # # # # # # #ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.