Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565


เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น


 หอการค้าไทย ประจำปี 2565

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565 (TCC BEST AWARDS 2022) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาวเพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ” ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิตเป็น 1 ใน 11 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.