Header Ads

Header ADS

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 39,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5%  เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องและภาครัฐเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้น โดยแบ่งเป็นการสำรองธนบัตรผ่านตู้เอทีเอ็ม จำนวน 32,500 ล้านบาท และสาขา จำนวน 6,500 ล้านบาท

(ข้อมูลปัจจุบัน ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2565 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 776 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 12,451 เครื่อง)ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.