Header Ads

Header ADS

สภาธุรกิจไทย-ตุรกี ให้การต้อนรับผู้แทนการค้าตุรกี อิสตันบูลเคมีภัณฑ์และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี

สภาธุรกิจไทยตุรกี ให้การต้อนรับผู้แทนการค้าตุรกี อิสตันบูลเคมีภัณฑ์และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ

จากซ้ายไปขวา

  1. คุณวิวัฒน์ ชัยจิราภรณ์ – ผู้อํานวยการสภาธุรกิจตุรกี
  2. คุณคีนัน ไบตัส – คณะกรรมการเหรัญญิก อิสตันบูลเคมีภัณฑ์และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี
  3. คุณราเกช ซิงห์, ประธานสภาธุรกิจไทย-ตุรกี
  4. คุณเจมิล ชาคาร์ – ที่ปรึกษาการค้ากิตติมศักดิ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทยและคณะกรรมการอิสตันบูลเคมีภัณฑ์และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี
  5. คุณไอซี บูร์คู กาเลกาซี – คณะกรรมการเหรัญญิก อิสตันบูลเคมีภัณฑ์ และสมาคมผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคมี
  6. คุณปรีชา ตรีสุวรรณ – ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-ตุรกี
  7. คุณเออร์เด็ม คาราบูล – ผู้แทนสมัชชาผู้ส่งออกของตุรกี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.