Header Ads

Header ADS

ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้ระบบออราเคิล ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้ระบบออราเคิล
ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
Oracle Fusion Cloud Human Capital Management พร้อมสนับสนุน ธปท.
เตรียมพร้อมบุคลากรรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบความไว้วางใจเลือกใช้ Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พนักงาน รวมถึงลดขั้นตอนการทำงานนอกระบบฯ (manual processes) และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบโจทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในฐานะธนาคารกลาง ธปท. เปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง รวมถึงงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรที่เน้นให้ความสำคัญกับพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี จึงจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ให้สามารถดูแลพนักงานได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป

ด้วยการทำงานแบบไฮบริด และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ธปท. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือที่ตอบโจทย์เข้ามาช่วยในการทำงาน ดังนั้น ธปท. คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำระบบ Oracle Cloud HCM มาใช้ในการทำงานจะช่วยมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับพนักงาน เป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การดูแลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครบวงจร เพื่อส่งเสริมแนวทางการทำงานสู่ความเป็นเลิศภายในองค์กรต่อไป

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A5%20%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AA%20%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_01

“เราคาดหวังว่า Oracle Cloud HCM จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรของเราให้มีความเป็นมาตรฐาน มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการดูแลพนักงานและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด” นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส  โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าว

ระบบ Oracle Cloud HCM มอบขีดความสามารถชั้นเลิศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารบุคคลผู้มีความสามารถ การบริหารกำลังคน การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง Oracle ME ได้รับรางวัลแพลตฟอร์มส่งเสริมประสบการณ์พนักงาน เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถอัปเดตระบบได้ด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้าได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอยู่เสมอ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการทำงานระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งภายในชุดบริการที่หลากหลายของ Oracle Cloud HCM ธปท. ได้เลือกใช้ทั้งระบบ Oracle RecruitingOracle Human ResourcesOracle Talent ManagementOracle LearningOracle Compensation รวมถึง Oracle Workforce ManagementOracle Data Masking และ Oracle Fusion HCM Analytics

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E_%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5%20%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

“การเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบดิจิทัลของภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อการบรรลุผลตามกลยุทธ์ไทยแลนด์ 4.0” นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าว “ความท้าทายที่ภาคธุรกิจธนาคารต้องเผชิญในวันนี้นับว่ามีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการทำงานในหลายด้าน เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต”
###

เกี่ยวกับ ออราเคิล
ออราเคิลนำเสนอชุดแอปพลิเคชันแบบครบวงจร พร้อมด้วยระบบคลาวด์ (Oracle Cloud) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานระบบที่มั่นคง ปลอดภัย และทำงานด้วยระบบปฏิบัติการอัตโนมัติบนออราเคิลคลาวด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล (NYSE:ORCL) ที่เว็บไซต์ www.oracle.com  


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.