Header Ads

Header ADS

“ไลอ้อน” เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและทักษะชีวิตให้กับเด็ก ปูพื้นฐานสู่ช่วงวัยรุ่น ผ่านโครงการ LION Happy Life Happy Home ปีที่ 3

          “ไลอ้อน” เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและทักษะชีวิตให้กับเด็ก ปูพื้นฐานสู่ช่วงวัยรุ่น   

ผ่านโครงการ LION Happy Life Happy Home ปีที่ 3 

 

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ริเริ่มโครงการและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย  

โครงการ LION Happy Life Happy Home นับเป็นหนึ่งในโครงการที่ ไลอ้อน ประเทศไทย ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563  มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก พร้อมก้าวเข้าสู่วัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ เป็นพื้นฐานให้เด็กนักเรียนใส่ใจต่อสุขอนามัยส่วนบุคคล  Happy Life การเรียนรู้วิธีการแปรงฟัน อาบน้ำ ล้างหน้า ล้างมือ อย่างถูกวิธี  พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะการทำงานบ้าน Happy Home การทำความสะอาด กวาดถูพื้น ซักผ้า ล้างจาน เป็นต้น เพื่อสามารถเป็นผู้แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ 

 

สำหรับในปีนี้ โครงการดังกล่าวเข้าสู่ปีที่ โดยล่าสุด ไลอ้อน ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติจริง รวม 150 คน   

 

นับเป็นอีกกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียน พร้อมเสริมทักษะการใช้ชีวิตประจำวันสามารถนำไปปรับใช้ และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อนำความดีสู่สังคม สร้างสุขภาวะที่ดีสู่ผู้บริโภค 

 

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจจากไลอ้อนได้ทาง LINE : @LIONFAMILY และ www.lion.co.th   

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.