กรมการจัดหางาน ให้รีบเร่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.5 กรกฎาคม 2565 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กรมการจัดหางาน ให้รีบเร่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.5 กรกฎาคม 2565 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566


กรมการจัดหางาน ให้รีบเร่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.5 กรกฎาคม 2565

ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566


กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้าง และ สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565) หากประสงค์จะทำงานต่อไป ให้รีบยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 

โดยดำเนินการ ลงทะเบียน – ต่ออายุ – ชำระเงิน ดังนี้  

  1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
  2. เข้าสู่ระบบต่ออายุใบอนุญาต
    • เลือกสถานที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต
    • ตรวจสอบข้อมูลนายจ้างและคนต่างด้าว
    • กรอกข้อมูลและแนบเอกสารตามที่ระบบกำหนด (แบบบต.50 อ.5)
  3. ชำระเงินค่าธรรมเนียม รอพิจารณาอนุมัติการยื่นต่ออายุ และรอรับใบอนุญาตทำงาน

หรือมีข้อขัดข้องสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10

หากไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและชำระเงินค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้

สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad